Lao động

Trở về trang chủ
Lao động

Một số điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021

Một số điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021 Gần đây, Quốc Hội ban hành Bộ luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 cùng với đó Bộ Luật lao động hiện

Lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc Hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019, Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01

Cộng Đồng Lao động

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp   Vừa qua ngày ngày 08/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển

Lao động

Xử phạt cho mượn thẻ BHYT khám chữa bệnh

Xử phạt cho mượn thẻ BHYT khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật để chăm sóc sức

Lao động

Nghỉ hưởng lương hưu sớm khi bị suy giảm khả năng lao động

Nghỉ hưởng lương hưu sớm khi bị suy giảm khả năng lao động Ngày nay có rất nhiều người lao động có tham gia BHXH bắt buộc muốn nghỉ hưu sớm vì nhiều lý do, trong số đó là

Lao động

Quy định mới về mức hỗ trợ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Quy định mới về mức hỗ trợ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Trong môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động là những rủi ro mà bất cứ người lao động nào

Lao động

Vướng mắc sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ

Vướng mắc sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ Hiện nay, nhiều người lao động sau khi đi làm ở công ty cũ và có sổ bảo hiểm tại công ty đó. Nhưng khi chuyển công tác

Lao động

Có được trả lương cho NLĐ nước ngoài bằng ngoại tệ không?

Có được trả lương cho NLĐ nước ngoài bằng ngoại tệ không? hay NSDLĐ có được phép trả lương cho NLĐ là người nước ngoài bằng ngoại tệ không? Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng

Lao động

Xử phạt người SDLĐ không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

Xử phạt người SDLĐ không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc Trong quá trình hoạt động kinh doanh của một công ty, không thể nào thiếu lực lượng lao động làm việc. Vì họ chính là nguồn lực

Lao động

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/07/2020

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/07/2020 Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền nhằm giúp đỡ người lao động nếu gặp khó khăn khi không có việc làm. Đó là chế độ của