Lao động

Trở về trang chủ
Lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

14 Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động CÔNG TY [TÊN CÔNG TY] Số: [*]/QĐ/[*] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lao động

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

8 Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh/Thành phố [*],

Lao động

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

9 Mẫu Thỏa ước lao động tập thể   [TÊN CÔNG TY] [Địa chỉ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lao động

Quy định về thời giờ làm việc đối với Người lao động

7 Quy định về thời giờ làm việc đối với Người lao động Con người là một thực thể sinh học. Hệ thần kinh của con người cũng hoạt động

Lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi người lao động vi phạm

23 Quy trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ Pháp luật lao động hiện hành có quy định các

Lao động

Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

22 Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT điện tử Bảo hiểm y tế (BHYT) hay bảo hiểm sức khỏe là các loại hình bảo hiểm mà theo đó

Lao động

Lưu ý khi tuyển dụng lao động vào làm việc

23 Những lưu ý khi tuyển dụng lao động vào làm việc trong Doanh nghiệp Để có thể tìm kiếm và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm

Lao động

Các khoản trợ cấp mà NLĐ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động

20 Các khoản trợ cấp mà NLĐ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động Chấm dứt hợp đồng lao động là sự việc xảy ra khi một hoặc

Lao động

Thử việc và những vấn đề cần biết

44 Thử việc và những vấn đề cần biết Hiện nay, hầu hết các Doanh nghiệp đều yêu cầu thử việc đối với Người lao động (NLĐ). Bởi vì, khi

Lao động

Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động

41 Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động Trong xã hội hiện nay, hầu hết mọi người, ai nấy đều rất quan tâm đến vấn