Lao động

Trở về trang chủ
Lao động

Tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động nữ đang mang thai

217 Tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động nữ đang mang thai Tình huống: Bà V làm việc cho công ty M ký kết HĐLĐ

Lao động

Doanh nghiệp có được giam lương, chậm trả lương cho NLĐ không?

22 Doanh nghiệp có được giam lương, chậm trả lương cho NLĐ không? Trong mối quan hệ lao động, NSDLĐ tuyển dụng NLĐ làm việc cho mình và thực hiện

Lao động

Trả lương cho người lao động đi làm thêm giờ nhưng sau đó được nghỉ bù?

11 Trả lương cho người lao động đi làm thêm giờ nhưng sau đó được nghỉ bù? Theo quy định hiện hành, nếu người lao động làm thêm giờ vào

Lao động

Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng đóng BHXH như thế nào

7 Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng đóng BHXH như thế nào? Tình huống: Công ty  tôi đang tuyển 2 nhân viên  dọn dẹp vệ sinh (tạp vụ)

Lao động

Đóng BHXH cho người lao động làm việc tại nước ngoài

16 Đóng BHXH cho người lao động làm việc tại nước ngoài Người lao động làm việc theo HĐLĐ đều thuộc đối tượng đóng BHXH. Vậy đã bao giờ bạn

Lao động

Doanh nghiệp nợ tiền BHXH thì NLĐ có được hưởng BHXH

2941 Doanh nghiệp nợ tiền BHXH thì NLĐ có được hưởng các chế độ BHXH Trong mối quan hệ lao động, trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ thuộc về NSDLĐ.

Lao động

Phân biệt Hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ

3188 Phân biệt Hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ (khoán việc, cộng tác viên…) Trong thực tế hiện nay rất nhiều chủ doanh nghiệp (kể cả nhân

Lao động

Người lao động cao tuổi có phải đóng BHXH bắt buộc

22 Người lao động cao tuổi có phải đóng BHXH bắt buộc Hỏi: Hiện nay, tôi 62 tuổi và đang làm nhân viên bảo vệ cho công ty A với

Lao động

Một người có được sử dụng 2 thẻ BHYT không?

16 Một người có được sử dụng 2 thẻ BHYT không? Tình huống: Tôi có thẻ BHYT mua cùng với gia đình vẫn còn hạn sử dụng. Nay tôi đi

Lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã đủ chỉ tiêu biên chế

4197 Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã đủ chỉ tiêu biên chế Tình huống: Anh K làm việc cho Ban Bồi thường  giải phóng mặt bằng huyện G