Thuế

Back to homepage
Thuế

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong CTCP

Hits: 47Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong CTCP Tình huống: Công ty cổ phần chúng tôi có vốn điều lệ 4 tỷ đồng, hiện tại có 4 cổ đông. Nhưng số lượng cổ đông chúng tôi chỉ còn 3

Thuế

Doanh nghiệp nào sẽ bị đôn đốc thu tiền thuế còn nợ?

Hits: 42Doanh nghiệp nào sẽ bị đôn đốc thu tiền thuế còn nợ? Khi áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý, cơ quan thuế cần dựa trên các tiêu chí đánh giá khác nhau để từ đó đưa

Thuế

Đối tượng nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH

Hits: 306Đối tượng nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH Tình huống: Công ty tôi là công ty TNHH 2TV, hiện tôi là thành viên mới có nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một

Thuế

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

Hits: 154Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH Tình huống: Công ty tôi là công ty TNHH 2TV, hiện tôi là thành viên mới có nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một

Thuế

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

Hits: 32Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH Tình huống: Công ty tôi là công ty TNHH 2TV, hiện tôi là thành viên mới có nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một thành viên

Thuế

Doanh nghiệp nào bị quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ

Hits: 17Doanh nghiệp nào bị quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ 1.Dựa theo nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế, Đó là chấp hành chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng

Thuế

Quản lý rủi ro đối với hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp

Hits: 63Quản lý rủi ro đối với hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, trong đó ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của

Doanh nghiệp Thuế

Thay đổi địa điểm kinh doanh nhiều lần sẽ xếp vào diện DN rủi ro về thuế

Hits: 54Thay đổi địa điểm kinh doanh nhiều lần sẽ xếp vào diện DN rủi ro về thuế Tình huống: Doanh nghiệp A hoạt động kinh doanh bình thường nhưng lại thay đổi địa điểm kinh doanh nhiều lần, dẫn

Thuế

Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

Hits: 18Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế? Vấn đề: Tôi được biết là mới đây có quy định pháp luật đưa ra các tiêu chí để đánh giá mức độ

Thuế

Người nộp thuế cần tuân thủ thuế như thế nào?

Hits: 32Người nộp thuế cần tuân thủ thuế như thế nào? Câu hỏi: Sắp tới đây công ty chúng tôi sẽ được cơ quan thuế xuống kiểm tra và đánh giá để xếp loại doanh nghiệp. Tôi không biết hiện