Thuế

Back to homepage
Thuế

Cập nhật kiến thức kế toán hằng năm

Kế toán là người nắm vai trò quan trọng trong việc quản lý và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ liên quan đến tài chính của cá nhân, doanh nghiệp hoặc một tổ chức. Bởi lẽ kiến thức và

Thuế

Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân Trong thời gian vừa qua, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh đang được Chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước tích cực chuẩn hóa dữ liệu và phối

Thuế

Tra cứu nghĩa vụ thuế qua eTax Mobile

Tra cứu nghĩa vụ thuế qua eTax Mobile Ứng dụng Thuế điện tử có tên gọi là eTax Mobile do Tổng cục Thuế triển khai cho người nộp thuế (gọi tắt là “NNT”) cho phép các cá nhân, hộ kinh

Thuế

Điều chỉnh mức doanh thu và mức thuế khoán của Hộ kinh doanh

Điều chỉnh mức doanh thu và mức thuế khoán của Hộ kinh doanh Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ thì được kê khai và nộp thuế

Thuế

So sánh các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh

So sánh các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (HKD) là một trong những đối tượng phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không

Thuế

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không?

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không? Hiện nay, bên cạnh việc góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam thì việc góp vốn bằng phần vốn góp cũng trở nên

Thuế

Kê khai và nộp thuế tối thiểu toàn cầu

Kê khai và nộp thuế tối thiểu toàn cầu Thuế tối thiểu toàn cầu là một quy định mới trong việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn

Thuế

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 Trong bối cảnh sau đại dịch Covid 19 nền kinh tế đã có những khó khăn nhất định. Nhằm tiếp tục hỗ trợ chương trình phục

Thuế

Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn có đóng thuế TNDN?

Tình huống: Công ty A có hoạt động góp vốn vào Công ty B (loại hình Công ty TNHH 2TV trở lên). sau thời gian đầu tư góp vốn và sinh lời, Công ty B thực hiện chia lợi nhuận

Thuế

Giảm trừ gia cảnh đối với cháu nội, cháu ngoại

Giảm trừ gia cảnh đối với cháu nội, cháu ngoại Đăng ký người phụ thuộc để được đưa vào khoản giảm trừ gia cảnh là một trong những chính sách có lợi cho người nộp thuế (“NNT”). Mục đích là