Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Thỏa ước lao động là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua việc đàm phán giữa tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động, được các bên ký kết bằng văn bản.[1] Thỏa ước lao động tập thể giúp doanh nghiệp và người lao động thống nhất các lợi ích và trách nhiệm đối với nhau một cách chi tiết hơn để từ đó có thiết lập mối quan hệ lao động bình đẳng và cùng nhau phát triển.

Thỏa ước lao động tập thể do đại diện của tập thể lao động, thường là tổ chức Công đoàn thương lượng và ký kết với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng để ký kết thỏa ước lao động với mục đích ký kết thỏa ước lao động và có nghĩa vụ thực hiện thỏa ước lao động tập thể đó. Vì vậy, việc lập thỏa ước lao động tập thể được xem là quyền của doanh nghiệp chứ không bắt buộc doanh nghiệp phải lập thỏa ước lao động tập thể[2].

Tuy doanh nghiệp không bị bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể nhưng khi doanh nghiệp đã lập thỏa ước lao động thì trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày ký kết thỏa ước lao động, doanh nghiệp cần phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi doanh nghiệp có trụ sở.[3]

Thủ tục gửi thỏa ước lao đông tập thể:[4]

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

+ Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bản thỏa ước lao động tập thể và hồ sơ theo quy định để nộp trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi doanh nghiệp có trụ sở.

– Trong trường hợp thỏa ước lao động có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền hoặc không tuân thủ quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể thì thỏa ước sẽ bị vô hiệu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, Sở LĐTB-XH gửi thông báo vô hiệu của Tòa án về việc thỏa ước lao động vô hiệu cho hai bên ký kết thỏa ước lao động được biết.

Lưu ý:  Trường hợp sau khi doanh nghiệp đã lập thỏa ước lao động tập thể nhưng mà vi phạm một số hành vi như: không gửi thỏa ước lao động; không chi tiêu cho các hoạt động thương lượng, ký kết, sửa đổi… thỏa ước lao động tập thể, không công bố nội dung thỏa ước lao động cho người lao động biết thì bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng[5].

Tóm lại, các doanh nghiệp không bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể phụ thuộc vào thỏa thuận, đàm phán, thương lượng giữa tổ chức đại diện người lao động và doanh nghiệp. Việc ký kết thỏa ước lao động nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động có thể thương lượng để xây dựng một văn bản có quy định thống nhất trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Trên đây là nội dung tư vấn về “ Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Ngân

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 75.1 Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 6.1.(c) và Điều 6.2(a) Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 77 Bộ luật Lao động 2019

[4]Mục 8 Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH

[5] Điều 16 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*