Môi Trường

Back to homepage
Môi Trường

CON NGƯỜI TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Hits: 0CON NGƯỜI TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Phần I – Con người đang tự giết chết chính mình Theo Yuval Noah Harari trong cuốn Sapiens: Lược sử về loài người đã cho rằng Cách mạng Nông nghiệp không phải

Môi Trường

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hits: 38Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Phí bảo vệ môi trường với nước thải là khoản phí mà mỗi tổ chức, cá nhân thuộc diện theo quy định đều phải đóng. Đúng với

Môi Trường

Vi phạm đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hits: 118Vi phạm đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Vấn đề xả nước thải ô nhiễm, chưa qua xử lý đang ngày một nhức nhối và còn thực hiện công khai giữa ban ngày dù không

Môi Trường

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hits: 109Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Trong ba loại ô nhiễm môi trường hiện nay gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm nguồn nước được xem là nguy

Môi Trường

Khai báo hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm Vũ khí Hóa học

Hits: 95Khai báo hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm Vũ khí Hóa học Ngày 13/01/1993, Việt Nam đã ký kết Công ước Vũ khí Hóa học (CWC) và trở thành quốc gia thành viên của Tổ

Môi Trường

Các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

Hits: 113Các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn Nhắc đến “Dịch bệnh động vật” mọi người đều biết rằng thời gian vừa qua. Nước ta đã trải qua dịch Tả lợn châu Phi

Môi Trường

Chưa xử phạt hành vi không phân loại rác của người dân?

Hits: 162Tại sao Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xử phạt hành vi không phân loại rác của người dân? Theo quy định hiện hành, chất thải là vật chất (ở thể rắn, lỏng, khí) được thải ra từ

Môi Trường

Sử dụng ngư cụ bị cấm khi khai thác thủy sản

Hits: 2323Sử dụng ngư cụ bị cấm khi khai thác thủy sản Năm 2018 vừa qua, xuất khẩu thủy sản đạt đến con số 09 tỷ USD (cao nhất từ trước đến nay, tăng 8,4% so với năm 2017) với

Môi Trường

Quy định quản lý, vận hành của nhà thầu thu gom xử lý rác

Hits: 1658Những năm vừa qua cùng với sự tăng trưởng rõ rệt của nền kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải cũng ngày càng được quan tâm. Thực tiễn cho thấy, phần lớn rác thải

Môi Trường

Giá thu gom rác ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hits: 5567Có thể khẳng định rằng, vấn đề rác thải sinh hoạt, đặc biệt là giá thu gom rác là một trong những vấn đề đang được quan tâm trong dư luận xã hội Việt Nam hiện nay nói chung