Nhà Đất

Back to homepage
Nhà Đất

Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng đất mà thuộc diện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an

Nhà Đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[1]. Theo đó nhà nước

Nhà Đất

Bồi thường khi trưng dụng đất

Bồi thường khi trưng dụng đất Trong một số trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà nước có

Nhà Đất

Bất động sản trong nợ tín dụng được xử lý như thế nào?

Bất động sản trong nợ tín dụng được xử lý như thế nào? Bất động sản được bên vay tín dụng phổ biến lựa chọn sử dụng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ vay mượn. Việc để lại

Nhà Đất

Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ cần phải thành lập công ty không?

Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ cần phải thành lập công ty không? Để hiểu rõ hơn về Điều kiện kinh doanh Bất động sản Bạn có thể xem TẠI ĐÂY Theo quy định của pháp

Nhà Đất

Mức thanh toán theo đợt khi thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mức thanh toán theo đợt khi thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai Nhà ở hình thành trong tương lai là loại hình bất động sản được nhiều người quan tâm vì giá rẻ, có thể thanh toán

Nhà Đất

Công khai đầy đủ thông tin về Bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh

Công khai đầy đủ thông tin về Bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh Nhằm đảm bảo sự minh bạch và tự do thỏa thuận của các bên trong hoạt động kinh doanh Bất động sản, pháp luật

Nhà Đất

Mức đặt cọc khi mua nhà ở hình thành trong tương lai?

Mức đặt cọc khi mua nhà ở hình thành trong tương lai? Trước đây, việc xác định mức đặt cọc để mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thường do các bên trong giao dịch thỏa thuận; hoặc

Nhà Đất

So sánh Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024

So sánh Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2024 có 16 chương, 260 điều, sửa đổi 260 điều với cấu trúc như sau: Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 – Điều 11):

Nhà Đất

So sánh Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và những điểm mới

So sánh Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 với  Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và những điểm mới Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có 10 Chương với 83 Điều, tăng thêm 04