Archive

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thu hồi giấy phép Hộ kinh doanh khi tạm ngừng hoạt động không thông báo

Thu hồi giấp phép Hộ kinh doanh khi tạm ngừng hoạt động không thông báo Hộ kinh doanh (HKD) do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn

Nhà Đất

Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025

Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025 Dịch vụ môi giới bất động sản được điều chỉnh chi tiết tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014[1]. Tuy nhiên sau

Thuế

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không?

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không? Hiện nay, bên cạnh việc góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam thì việc góp vốn bằng phần vốn góp cũng trở nên

Doanh nghiệp

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại Việt Nam

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại Việt Nam Ngành nghề bán lẻ là một trong những ngành nghề được một số nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khi đầu tư vào

Doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn bằng cổ phần/phần vốn góp để thành lập công ty mới hoặc vào công ty đã thành lập

Thủ tục góp vốn bằng cổ phần/phần vốn góp để thành lập công ty mới hoặc vào công ty đã thành lập Theo quy định của pháp luật, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do

Doanh nghiệp

Quy định họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến

Quy định họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến Trước năm 2020, khái niệm tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến là điều xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là công ty cổ phần. Luật

Thuế

Kê khai và nộp thuế tối thiểu toàn cầu

Kê khai và nộp thuế tối thiểu toàn cầu Thuế tối thiểu toàn cầu là một quy định mới trong việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn

Lao động

Thư mời nhận việc có giá trị pháp lý không?

Thư mời nhận việc có giá trị pháp lý không? Tình huống: Người lao động A sau khi phỏng vấn tại Công ty B thì đã đậu phỏng vấn. Sau đó công ty B đã gửi thư mời nhận việc

Lao động

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể không? Thỏa ước lao động là gì? Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua việc đàm phán giữa tổ chức đại

Doanh nghiệp

Thủ tục khôi phục MST do không hoạt động tại địa chỉ

Thủ tục khôi phục MST do không hoạt động tại địa chỉ Mã số thuế (gọi tắt là MST) là dãy ký tự được cấp cho người nộp thuế như cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh; nhằm hướng tới