Doanh nghiệp

Back to homepage
Doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ bằng thặng dư vốn

Tăng vốn điều lệ bằng thặng dư vốn Tình huống: Công ty A là công ty cổ phần có 05 cổ đông, mệnh giá cổ phần của công ty là 10.000 đồng/cổ phần. Nay công ty A huy động thêm

Doanh nghiệp

Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam, có tự động bảo hộ tại các quốc gia khác?

Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam, có tự động bảo hộ tại các quốc gia khác? Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm cùng loại trên thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi cấp thẻ APEC

Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi cấp thẻ APEC Thẻ ABTC (hay còn gọi là Thẻ doanh nhân APEC) là loại giấy tờ cho phép doanh nhân trong khối APEC được xét duyệt thị thực cho việc đi lại

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp ký bảo mật kinh doanh với NLĐ theo cách nào?

Doanh nghiệp ký bảo mật kinh doanh với NLĐ theo cách nào? Bí mật doanh nghiệp hay bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa được bộc lộ và

Doanh nghiệp

Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ban hành tại Quy chế có phải đăng ký?

Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ban hành tại Quy chế có phải đăng ký? Khi UBND cấp tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu, cơ sở kinh doanh muốn sử dụng nhãn hiệu

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam qua các hình thức nào?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam qua các hình thức nào? Khi thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn sử dụng đất tại Việt

Doanh nghiệp

Công ty nước ngoài có được nhận tặng cho phần vốn góp?

Công ty nước ngoài có được nhận tặng cho phần vốn góp? Phần vốn góp là phần tiền, tài sản mà các thành viên đã góp vào công ty và được ghi nhận trong Giấy chứng nhận phần vốn góp.

Doanh nghiệp

Quy định về việc bán cổ phần chưa thanh toán sau thời hạn 90 ngày

Quy định về việc bán cổ phần chưa thanh toán sau thời hạn 90 ngày Khi thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập sẽ đăng ký mua số cổ phần tương ứng và có trách nhiệm

Doanh nghiệp

Nhãn hiệu nổi tiếng có cần đăng ký bảo hộ không?

Nhãn hiệu nổi tiếng có cần đăng ký bảo hộ không? Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu nhận được sự quan tâm của chủ thể kinh doanh, và được người tiêu dùng rộng rãi biết đến trong phạm vi

Doanh nghiệp

Quy định về điều chỉnh thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư

Quy định về điều chỉnh thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nước ngoài là đối tượng cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy