Doanh nghiệp

Back to homepage
Doanh nghiệp

Xử lý lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Xử lý lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài Hoạt động đầu tư của cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đang góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam

Doanh nghiệp

Các báo cáo mà VPĐD, chi nhánh của thương nhân nước ngoài cần thực hiện

Các báo cáo mà VPĐD, chi nhánh của thương nhân nước ngoài cần thực hiện Văn phòng đại diện và chi nhánh là một trong những hình thức hiện diện thương mại mà thương nhân nước ngoài ưa chuộng lựa

Doanh nghiệp

Báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện

Báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một hình thức nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, nhà đầu tư sẽ

Doanh nghiệp

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng Cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng (“TCTD”) là hoạt động mà các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một

Doanh nghiệp

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không? Ngân hàng được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên,

Doanh nghiệp

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ Xét duyệt cấp tín dụng là hoạt động mà tổ chức tín dụng (“TCTD”) sẽ thực hiện phân tích, tiếp cận thông tin, thẩm định tài sản

Doanh nghiệp

Khi nào DN có vốn nước ngoài đầu tư phải có GCN đầu tư?

Khi nào DN có vốn nước ngoài đầu tư phải có GCN đầu tư? Đây là một nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư, theo đó doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam có vốn

Doanh nghiệp

Cách ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Cách ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các nội dung và thành phần cơ bản phải xuất hiện trên một nhãn thực phẩm đạt chuẩn.

Doanh nghiệp

Nhãn thực phẩm phải gồm những thành phần dinh dưỡng gì?

Nhãn thực phẩm phải gồm những thành phần dinh dưỡng gì? Khi mua thực phẩm, người tiêu dùng thường chú ý đến nhãn thực phẩm gắn trên bao bì đóng gói. Ngoài việc cung cấp thông tin để nhận biết

Doanh nghiệp

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Hộ kinh doanh có thể thành lập nhiều địa điểm kinh doanh trên cùng hoặc khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở