Giảm dần giới hạn cấp tín dụng

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng

Cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng (“TCTD”) là hoạt động mà các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền qua các hình thức pháp luật quy định từ các tổ chức như ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, v.v…[1]Với nhiều mục đích như đối với doanh nghiệp thì đa phần là hoạt động kinh doanh, sản xuất như mua thiết bị, máy móc, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư khác; hoặc nhu cầu tiêu dùng, cuộc sống, kinh doanh,… của các cá nhân, v.v…

Tuy nhiên, việc cấp tín dụng sẽ có mức giới hạn cấp tín dụng, đây được hiểu là mức cho vay tối đa của các TCTD. Cũng là số dư nợ tối đa đối với khách hàng trong thời điểm nhất định.

Hiện tại, Luật TCTD đã có thay đổi về giới hạn cấp tín dụng và có xu hướng giảm dần mức dư nợ cấp tín dụng với khách hàng theo lộ trình từng năm (áp dụng từ ngày 01/7/2024). Sau đây là hai giai đoạn căn cứ theo Luật TCTD 2010 hiện tại và Luật TCTD 2024:

Như vậy, dựa theo bảng trên, tại đối tượng cột (1) có thể thấy từ mức tỷ lệ hiện tại với một khách hàng là 15% sau lộ trình đến năm 2029 thì giảm đi 5% còn 10% vốn tự có (mỗi năm giảm 1%); với một khách hàng và người có liên quan thì mức hiện tại là 25% sau lộ trình đến năm 2029 thì giảm đi 10% còn 15% vốn tự có (mỗi năm giảm 2%).

Đối tượng cột (2) thay vì áp dụng lộ trình từng năm thì từ ngày 01/7/2024 mức tỷ lệ thay đổi giảm 10% còn 15% với một khách hàng. Còn với một khách hàng và người có liên quan thì mức tỷ lệ giảm còn 25%.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Việc giảm giới hạn cấp tín dụng tại các TCTD nhằm giúp phân tán rủi ro cho các TCTD đặc biệt với khách hàng lớn, tránh các trường hợp khách hàng, nhóm khách hàng được vay vốn ở giới hạn tín dụng mức tối đa nhưng lại vỡ nợ gây rủi ro lớn cho các TCTD. Hơn nữa, giảm giới hạn cấp tín dụng được nhận định sẽ thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tránh trường hợp doanh nghiệp quá phụ thuộc vốn ngân hàng và giúp khuyến khích vay đồng tài trợ từ nhiều ngân hàng.[5] Vì theo quy định, với những trường hợp Khách hàng, nhóm khách hàng có nhu cầu vốn vượt quá giới hạn cấp tín dụng ở mức tỷ lệ quy định thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được cấp tín dụng hợp vốn, thực hiện theo quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.[6]

Vì vậy, các doanh nghiệp cần cập nhật quy định trên để có những phương án phù hợp trong tương lai khi đang dựa quá nhiều vào vốn ngân hàng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Giảm dần giới hạn cấp tín dụng”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 4.4 Luật Tổ chức tín dụng 2024

[2] Tổng mức dư nợ cấp tín dụng bao gồm cả tổng mức mua, nắm giữ, đầu tư vào trái phiếu do khách hàng, người có liên quan của khách hàng đó phát hành

[3] Điều 128 Luật Tổ chức tín dụng 2010

[4] Điều 136 Luật Tổ chức tín dụng 2024

[5] Tham khảo Bài báo “Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ”, ngày đăng: 23/02/2024, baodautu.vn

[6] Điều 136.6 Luật Tổ chức tín dụng 2024

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*