Tag "Cấp tín dụng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng

Giảm dần giới hạn cấp tín dụng Cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng (“TCTD”) là hoạt động mà các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một

Doanh nghiệp

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ Xét duyệt cấp tín dụng là hoạt động mà tổ chức tín dụng (“TCTD”) sẽ thực hiện phân tích, tiếp cận thông tin, thẩm định tài sản