Tag "Luật Nghiệp Thành"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định về việc sửa đổi nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Quy định về việc sửa đổi nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Thủ tục bảo hộ đối với nhãn hiệu tuân thủ nguyên tắc “first to file” – quyền bảo hộ đối với người nộp đơn đầu

Doanh nghiệp

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Sở hữu trí tuệ

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Sở hữu trí tuệ Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn

Doanh nghiệp

Thủ tục sửa đổi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục sửa đổi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sau khi đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Doanh nghiệp

Các điều kiện hạn chế đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Các điều kiện hạn chế đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Nhãn hiệu là một dấu hiệu để nhận biết, phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức này với tổ chức khác. Không

Doanh nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Sau khi đã đủ cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ này thì cá nhân cần phải thủ tục gì với Cục Sở hữu trí

Doanh nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người được tổ chức ủy quyền phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở

Cộng Đồng

Nhạc cover, remix có vi phạm bản quyền?

Nhạc cover, remix có vi phạm bản quyền? Một bản nhạc hoàn chỉnh là sự kết hợp giữa cao độ, nhịp điệu, âm sắc và lời bài hát, do chính ca sĩ, nhạc sĩ trực tiếp sáng tạo bằng lao

Doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ giúp cho tổ chức, cá nhân đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của

Doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân Căn cứ vào Luật Thương mại thì thương nhân gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp; cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và có đăng

Doanh nghiệp

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu Theo pháp luật về chuyển chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu thông thường, không bao gồm những trường hợp bắt buộc chuyển giao thì các chủ thể bắt buộc phải