Tag "Luật Nghiệp Thành"

Back to homepage
Cộng Đồng

Chung cư hết thời hạn sử dụng người dân được quyền lợi gì?

Chung cư hết thời hạn sử dụng người dân được quyền lợi gì? Theo quy định pháp luật, chung cư chỉ có thời hạn sử dụng 50-70 năm. Và đồng thời các dự án chỉ được Nhà nước giao đất

Legal advisory

Foreigners in Viet Nam to authorize transactions abroad

Foreigners in Viet Nam to authorize transactions abroad The original article written in Vietnamese: Foreigners in Viet Nam to authorize transactions abroad The situation as follows: Ms. A (U.S. citizen) living in Viet Nam wants to authorize a U.S. citizen

Legal advisory

Consular legalization of foreign degrees in Viet Nam

Consular legalization of foreign degrees in Viet Nam The original article written in Vietnamese: Consular legalization of foreign degrees in Viet Nam Question: Hello! I have an American friend named Mark. Mark is currently living in Viet Nam and he

Cộng Đồng

Trách nhiệm đóng phạt nguội trong trường hợp cho thuê xe

Trách nhiệm đóng phạt nguội trong trường hợp cho thuê xe Tình huống: Tháng 1/2022 tôi có cho thuê xe ô tô 4 chỗ của mình cho một người thuê tự lái từ TPHCM đi Nha Trang. Nay tôi đi

Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán Tình huống: Tôi muốn thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, vốn là 15 tỷ đồng với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH

Legal advisory

The scale of fines for selling shares “under the counter” in Viet Nam

The scale of fines for selling shares “under the counter” in Viet Nam The original article The scale of fines for selling shares “under the counter” in Viet Nam The stock market has lately witnessed many big bosses committing rent-seeking

Investment news

Procedures for issuance of a retail distribution license for foreign investors in Viet Nam

Procedures for issuance of a retail distribution license for foreign investors in Viet Nam The original article Procedures for issuance of a retail distribution license for foreign investors in Viet Nam Question: I am a Japanese investor and I intend