Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025

Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025

Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025

Dịch vụ môi giới bất động sản được điều chỉnh chi tiết tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014[1]. Tuy nhiên sau nhiều năm áp dụng đến nay, quy định về môi giới bất động sản đã có nhiều bất cập không còn phù hợp. Do đó, Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 sẽ có nhiều thay đổi, quy định mới liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản nhằm quản lý chặt chẽ, minh bạch hoạt động này. Đặc biệt là quyền lợi, trách nhiệm và điều kiện của cá nhân hành nghề môi giới bất động sản. Từ năm 2025, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản cần lưu ý những quy định mới nào, Luật Nghiệp Thành sẽ cùng các bạn làm rõ trong bài viết này.

Sau khi tham khảo nội dung Luật Kinh doanh bất động sản mới, Luật Nghiệp Thành rút ra 03 quy định mới cần lưu ý liên quan đến cá nhân hành nghề môi giới bất động sản từ năm 2025:

Thứ nhất, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không còn được hành nghề tự do,

Thứ hai, thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản phải được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng,

Thứ ba, cá nhân môi giới bất động sản có thể tự thành lập doanh nghiệp môi giới bất động sản.

Không còn được hành nghề môi giới bất động sản tự do

Quy định từ năm 2015 cho phép cá nhân môi giới bất động sản được hoạt động độc lập, tự do, chỉ cần có chứng chỉ hành nghề và đăng ký khai, nộp thuế. Tuy nhiên từ năm 2025, cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản phải hành nghề trong một doanh nghiệp sàn giao dịch bất động hoặc doanh nghiệp môi giới bất động sản[2].

Document

Quy định này nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động môi giới bất động sản. Việc cá nhân hành nghề môi giới bất động sản trong doanh nghiệp dưới dạng nhân viên ký hợp đồng lao động, cộng tác viên hay hình thức khác thì khi có nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Nghiệp Thành sẽ chia sẻ nội dung này đến bạn.

Thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản phải được chuyển khoản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng sẽ siết chặt việc đóng thuế thu nhập cá nhân từ thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản. Theo đó, mọi hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp hoạt môi giới bất động sản phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng[3]. Điều này, đồng nghĩa cá nhân hoạt động môi giới bất động sản hành nghề trong các doanh nghiệp dịch vụ bất động sản cũng phải nhận các khoản thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản thông qua tài khoản ngân hàng.

Cá nhân môi giới bất động sản có thể thành lập doanh nghiệp môi giới bất động sản

Trước đây, khi muốn thành lập DN kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đảm bảo tối thiểu 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản[4]. Tuy nhiên từ năm 2025, cá nhân môi giới bất động sản có thể tự thành lập DN kinh doanh dịch vụ môi giới khi quy định chỉ còn bắt buộc 01 người có chứng chỉ hành nghề. Và để thành lập DN môi giới bất động sản, phải đảm bảo có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản của DN, đáp ứng cơ sở vật chất, kỹ thuật và gửi thông tin DN về cơ quản quản lý bất động sản cấp tỉnh[5]. Cơ quan này hiện này là Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản tại các Sở xây dựng.

Để tham khảo thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản các bạn tham khảo tại: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Cổng dịch vụ công quốc gia

Trên đây là nội dung tư vấn về “Quy định mới về cá nhân hoạt động môi giới bất động sản từ năm 2025

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tiến Thành

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Mục 2 Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

[2] Điểm b, Điều 61.2 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

[3] Điều 48.2 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

[4] Điều 62.1 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

[5] Điều 61.1 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

Document
Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*