Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

(Cập nhật ngày 28/5/2024)

Tình trạng cháy nổ xảy ra với nhiều diễn biến khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà các lý do có thể kể đến như chập điện; thiết bị rò rỉ điện; khu vực câu móc điện không an toàn; hoặc các hàng hóa cồng kềnh sắp xếp tại những nơi dễ phát hỏa. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cần phải có khu vực để chứa lượng lớn hàng hóa để bán buôn, hoặc sử dụng nhiều dụng cụ, thiết bị. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, vì thế khi thành lập và hoạt động, hộ kinh doanh cần phải tuân thủ các điều kiện về PCCC để có thể giảm thiểu tình trạng hỏa hoạn cũng như có được biện pháp cấp thiết khi hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng cần đáp ứng các điều kiện về PCCC. Vì thế chúng ta cần xác định hộ kinh doanh của mình có thuộc danh mục bắt buộc tuân thủ điều kiện về PCCC. Để hiểu rõ đối tượng áp dụng, hộ kinh doanh sẽ xem danh mục dưới đây:

PHỤ LỤC I
DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)

1. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục.

2. Phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ;

4. Chợ; siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 100m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 500m3 trở lên; cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ có tổng diện tích kinh doanh từ 50m2 trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà phục vụ kinh doanh từ 200m3 trở lên.

5. Nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch; nhà trọ.

6. Thư viện; nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ; cơ sở tôn giáo.

7. Nhà của điểm phục vụ bưu chính, cơ sở khai thác bưu gửi, cơ sở viễn thông; cơ sở hoạt động xuất bản, in ấn.

8. Trung tâm thể dục, thể thao; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao.

9. Cơ sở kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới.

10. Gara để xe ô tô, bãi đỗ xe được thành lập theo quy định của pháp luật.

11. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ.

12. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy; cửa hàng kinh doanh khí đốt.

13. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ; kho dự trữ quốc gia; kho hàng hóa, vật tư cháy được; bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 500m2 trở lên.

14. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ với diện tích sàn dành cho mục đích sản xuất, kinh doanh từ 50m2 trở lên.

Để tìm hiểu cụ thể hơn các ngành nghề bạn đọc có thể tham khảo tại đây: Phụ lục I. Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy. Khi cơ sở của bạn nằm trong các loại hình ở Phụ lục I thì đều phải tuân thủ các quy định về PCCC. Từ đó, chủ hộ kinh doanh sẽ dựa vào diện tích, khối tích cũng như đặc trưng của từng loại ngành nghề mà xác định cơ quan quản lý, các điều kiện cụ thể về PCCC, và các điều kiện khác có liên quan.

Document

Luật Nghiệp Thành sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về hộ kinh doanh về cửa hàng ăn uống để Bạn đọc có thể dễ dàng hình dung. Nếu bạn không thuộc loại cơ sở này thì bạn đọc căn cứ nội dung tại phụ lục và bài viết để tìm kiếm loại hình hộ kinh doanh, cơ sở phù hợp và đáp ứng các điều kiện cụ thể đã được nêu.

1. Hộ kinh doanh chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã – Cửa hàng ăn uống có diện tích dưới 300m2 và khối tích dưới 1.000m3:

Các cơ sở, hộ kinh doanh thuộc danh mục tại: Phụ lục IV. Danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý

Cần đáp ứng các điều kiện sau:[1]

– Có đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thời hạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;[2]

– Có phương án chữa cháy được thực hiện theo Mẫu PC17 và được phê duyệt[3];

– Những hệ thống điện, chống sát, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người đảm bảo về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

– Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp phải cử nhân viên/ngời lao động của mình đi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC;[4]

*Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm quản lý và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC chung của  cơ sở kinh doanh và các địa điểm kinh doanh. Hồ sở này sẽ do chủ hộ lập, lưu giữ và quản lý, và và lưu giữ.[5]

Lưu ý: việc kiểm tra các điều kiện PCCC nêu trên sẽ được thực hiện định kỳ 01/01 lần; hoặc diễn ra đột xuất[6]

2. Hộ kinh doanh chịu sự quản lý của Cơ quan Công an – Cửa hàng ăn uống có diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3:

Các cơ sở, hộ kinh doanh thuộc danh mục này: Phụ lục III. Danh mục cơ sở do cơ quan công an quản lý

Các điều kiện phải đáp ứng

– Có đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thời hạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an

– Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

– Có phương án chữa cháy được phê duyệt. Hồ sơ cần chuẩn bị để thỏa mãn điều kiện này gồm[7]:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án PCCC cơ sở: (Mẫu số PC19)

+ Phương án chữa cháy cơ sở được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng ký têm, đóng dấu (nếu có);

– Những hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người đảm bảo về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an

– Chủ hộ kinh doanh/người đứng đầu phải cử nhân viên/người lao động tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Và người đứng đầu/chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn PCCC. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC do người đứng đầu cơ sở lập và lưu giữ.

Lưu ý: việc kiểm tra các điều kiện PCCC nêu trên sẽ được thực hiện định kỳ 01/01 lần; hoặc diễn ra đột xuất[8]

3. Hộ kinh doanh có nguy hiểm về cháy, nổ – Cửa hàng ăn uống có diện tích từ 500m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên

Các cơ sở, hộ kinh doanh thuộc danh mục này: Phụ lục II Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ

Đối với cơ sở, cửa hàng kinh doanh tại mục 3 này đã nằm trong danh mục của phụ lục III (Danh mục do Cơ quan Công an quản lý) thì phải tuân thủ các điều kiện và hồ sơ tại mục 2. Ngoài ra, do chứa một lượng nhất định về chất nguy hiểm dễ cháy nên việc kiểm tra sẽ diễn ra định kỳ 06 tháng 01 lần.

Như vậy, không phải tất cả các loại hình, ngành nghề của hộ kinh doanh đều phải tuân thủ quy định về PCCC, như cửa hàng cắt tóc, tiệm may, sửa quần áo, dịch vụ thú y tại gia,…. Đây đều là các cơ sở kinh doanh không nhất thiết phải đáp ứng các điều kiện PCCC nói trên. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh phải có tinh thần chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy như sử dụng bình chữa cháy, trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, không chất hàng ở lối thoát hiểm,…. để bảo vệ cho chính bản thân mình, tài sản và những người xung quanh.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Quy định về PCCC cho hộ kinh doanh

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung

 

Biên tập: Lâm Bảo Nhi

Cập nhật, bổ sung lần 1 ngày 08/03/2021

Người bổ sung: Nguyễn Linh Chi

Cập nhật, bổ sung lần 2 ngày 28/5/2024

Người bổ sung: Quách Gia Hy

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3, Điều 5 và Điều 5.2 Nghị định 135/2020/NĐ-CP

[2] Hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Thông tư 149/2020/TT-BCA

[3] Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

[4] Tham khảo tại Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

[5] Điều 5 và Điều 5.4 Nghị định 136/2020/NĐ-Chính phủ và Điều 1.2 Nghị địn 50/2024/NĐ-Chính phủ

[6] Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 1.8.(b) Nghị định 50/2024/NĐ-CP

[7] Điều 19.4 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 1.11.(b) Nghị định 50/2024/NĐ-Chính phủ

[8] Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 1.8.(b) Nghị định 50/2024/NĐ-CP

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp

Comments

 1. gia.han
  gia.han 10 Tháng Ba, 2020, 08:30

  Cho toi hoi.nha toi co mo cua hang noi that(do go)dtsd200m2.vay co phai xin giay phep ve pccc kg a.xin cam on

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 10 Tháng Ba, 2020, 10:29

   Chào bạn, dựa trên câu hỏi bạn cung cấp Luật Nghiệp Thành xin được trả lời như sau:
   Bạn là hộ kinh doanh đồ gỗ, thuộc dạng hàng hóa dễ cháy nên bạn phải lập hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Không cần phải xin phép về phòng cháy chữa cháy.

   Reply this comment
 2. Thiên Tài
  Thiên Tài 3 Tháng Tám, 2020, 18:13

  cho hỏi của hàng quần áo có cần phải có thông tư 66 và sơ đồ PCCC hay không,có cần phải cho 1 nhân viên đi học phòng cháy chữa cháy hay không vậy Ad..?

  Reply this comment
  • Cường
   Cường 19 Tháng Tám, 2021, 12:14

   Cho mình hỏi. Mình có mở 1 cửa hàng bán quần áo may sẵn diện tích khoảng 40m2. Vậy mình có cần phải xin giấy phép pccc k . Xin cảm ơn

   Reply this comment
   • sea
    sea 19 Tháng Tám, 2021, 14:56

    Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau. Do bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin nên chúng tôi chia làm 2 TH sau:
    TH1: Cửa hàng quần áo của bạn vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở
    Đối với các danh mục cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy và chữa cháy tại Phụ lục 1 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Tại mục 21 Phụ lục này có đề cập “Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình”. Có thể hiểu, với diện tích nhỏ hơn 300m2 và đặc điểm quần áo là hàng hoá dễ cháy, thì cơ sở của bạn sẽ thuộc sự quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý và phải thực hiện Phương án chữa cháy (Theo Mẫu PC 17) và nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường phê duyệt. Còn phải đáp ứng các điều kiện khác tại bài viết đã nêu.
    TH2: Chỉ là nơi kinh doanh
    Không thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy dưới sự quản lý của UBND cấp xã. Tuy nhiên, do mặt hàng quần áo là hàng hoá dễ cháy nên bạn cần trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy, trang bị kiến thức về PCCC cơ bản để ứng phó các trường hợp không may xảy ra để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
    Cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành.

    Reply this comment
 3. Hatuan
  Hatuan 13 Tháng Tám, 2020, 12:07

  Cho mình hỏi: mình có mở 1 cửa hàng bán nước hoa quả, cửa hành thuê 80m nằm tầng 1 chung cư 10 tầng. Vậy mình có phái làm thủ tục phòng cháy chữa cháy không

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 14 Tháng Tám, 2020, 08:29

   Chào bạn,
   Đối với việc kinh doanh cửa hàng bán nước hoa quả thì bạn bên lập bộ hồ sơ theo hướng dẫn của bài viết. Do cửa hàng bạn thuộc dạng có đông người ra vào khi mua thức uống.

   Reply this comment
 4. Khoa
  Khoa 17 Tháng Mười Một, 2020, 05:47

  Mình là hộ kinh doanh cá thể mặt hàng hóa mỹ phẩm nước rửa chén lau sàn, tẩy vệ sinh. Bên PCCC yêu cầu mình phải đăng ký tất cả nhân viên tham gia khóa học PCCC và phải được cấp chứng chỉ ( thẻ) , và họ nói mỗi thẻ giá 350k . Mình có nên đăng ký không ah. Cảm ơn add.

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 17 Tháng Mười Một, 2020, 11:35

   Vì bạn là hộ kinh doanh cá thể kinh doanh các mặt hàng đã liệt kê ở trên nên cơ sở của bạn vẫn thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. (Phụ lục I Nghị định 79/2014). Do đó, bạn phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo như các hồ sơ bài viết đã nêu trên.
   Về vấn đề tham gia khóa học PCCC, vì bạn không nói rõ diện tích của cơ sở bạn là bao nhiêu, do đó:
   Trường hợp hộ kinh doanh của bạn có diện tích gian hàng từ 300m2 trở lên thì bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện do PCCC yêu cầu.
   Còn nhỏ hơn diện tích trên thì sẽ không phải tham gia khóa huấn luyện trên. (Phụ lục II Nghị định 79/2014 và Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA). Tuy nhiên, trường hợp cơ sở bạn muốn tham gia khóa huấn luyện này bạn thì phải có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện nếu không tự tổ chức được, kinh phí tổ chức lớp huấn luyện sẽ do cơ sở của bạn chịu trách nhiệm.
   Về mức phí, hiện tại theo nội dung thủ tục hành chính tại Trang web Bộ Công an có đề cập là không có lệ phí cấp. Nên bạn có thể tham khảo nội dung và thủ tục cấp giấy chứng nhận dưới đây.
   http://bocongan.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/phong-chay-chua-chay/cap-giay-chung-nhan-huan-luyen-nghiep-vu-phong-chay-va-chua-chay-606.html

   Reply this comment
 5. Tramy
  Tramy 2 Tháng Mười Hai, 2020, 15:08

  Xin chào Luật sư.
  Cho mình hỏi? Mình có cửa hàng Spa, chăm sóc sức khoẻ với diện tích 120m2, có 3 nhân viên. Đã có GPĐKKD, có phương tiện PCCC như bình co2, bình bọt, bảng tiêu lệnh…
  Hộ KD của mình có phải cứ nhân viên đi tập huấn công tác PCCC bắt buộc k? Hay chỉ lập hồ sơ phương án PCCC ah?
  Xin chân trọng cảm ơn!

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 4 Tháng Mười Hai, 2020, 09:26

   Chào bạn,
   Dựa trên câu hỏi của bạn thì bạn không phải cử nhân viên đi tập huấn PCCC nhé. Bạn chỉ cần lập phương án PCCC và cho công an PCCC khu vực bạn ở xác nhận là được.

   Reply this comment
 6. Minhthang
  Minhthang 11 Tháng Mười Hai, 2020, 20:58

  Xim luật sư cho e hỏi em mở khu vui chơi giải trí trẻ em trong nhà 300m2 .em ở thị trấn vậy phí cấp giấy pccc hết nhiều không ạ

  Reply this comment
 7. HoangDuy
  HoangDuy 19 Tháng Hai, 2021, 17:21

  Xin luật sư giải đáp giúp! Tôi chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh quán karaoke gồm 3 tầng chia làm 5 phòng với diện tích mặt sàn 200m2 tuy nhiên tầng 1 chỉ là khu vực để xe và quầy thu ngân. Vậy có phải bắt buộc lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho 5 phòng hát ko? Trân trọng cảm ơn!

  Reply this comment
  • sea
   sea 23 Tháng Hai, 2021, 18:54

   Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Thứ nhất, vì cơ sở của bạn là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nên thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, (Phụ lục I mục 5 Nghị định 136/2020). => Sẽ bị kiểm tra về PCCC.
   Thứ hai, vì cơ sở kinh doanh quán karaoke của bạn cao từ 3 tầng trở lên nên thuộc danh mục cơ sở do công an quản lý (Phụ lục III mục 5 Nghị định 136/2020).
   Vì thuộc phụ lục III, nên phải đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC như có nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ, chỉ dẫn PCCC; có lực lượng PCCC; có phương án chữa cháy đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; các hệ thống điện, thiết bị điện phải bảo đảm an toàn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thống cấp nước, quản lý PCCC, truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC; v.v… (Tham khảo cụ thể tại Điều 5.1, 3, 4 Nghị định 136/2020)
   Trong đó, Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ phải được phê duyệt.
   Cụ thể, hồ sơ về phương án chữa cháy như sau: (Điều 19.4 Nghị định 136/2020)
   – Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC 19);
   – 02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có).
   Sau khi được phê duyệt, người đứng đầu vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên, định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra; (Điều 16.3.b Nghị định 136/2020).
   Do đó, bạn nên thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC như đã nêu trên đó là có đầy đủ hệ thống PCCC.

   Reply this comment
 8. Tuấn Minh
  Tuấn Minh 9 Tháng Sáu, 2021, 19:04

  Xin luật sư cho e hỏi chút ạ.
  E có mở cửa hàng mua bán, sữa chữa dịch vụ điện lạnh nhỏ, diện tích 24m2 – chỉ 4 nhân viên. Cửa hàng đã trang bị 2 bình pccc oxy và có gpkd cá thể. Vậy nên e có phải cử người đi tập huấn hoặc mất phí đóng cho bên pccc gì ko ạ ?
  E xin cảm ơn

  Reply this comment
  • sea
   sea 11 Tháng Sáu, 2021, 16:30

   Cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành, dựa theo dữ kiện bạn đưa ra. Luật Nghiệp Thành giải đáp như sau:
   Vì bạn là hộ kinh doanh cá thể mở cửa hàng mua bán, sửa chữa dịch vụ điện lạnh thuộc danh mục quản lý về phòng cháy chữa cháy (mục 6 Phụ lục I nghị định 136/2020/TT-BCA). Diện tích gian hàng của bạn là 24m2 thì bạn phải lập phương án phòng cháy chữa cháy (mục 4 Phụ lục IV 136/2020/TT-BCA) và hồ sơ chuẩn bị gồm phương án chữa cháy (Theo mẫu PC 17) và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường phê duyệt.
   Về tập huấn diện tích gian hàng của bạn là 24m2 thì vẫn phải phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy (Điều 33 nghị định 136/2020/TT-BCA) . Cụ thể bạn cần phân công nhiệm vụ cho 01 nhân viên thuộc trách nhiệm mảng pccc này và cử nhân viên đó đi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Nếu bạn là chủ sở hữu cơ sở thì tốt nhất bạn nên là người đi bởi vì đây là cơ sở của bạn thì bạn nên là người chỉ huy chữa cháy lúc cần).
   =>Về mức phí, hiện tại theo nội dung thủ tục hành chính tại Trang web Bộ Công an có đề cập là không có lệ phí cấp. Nên tùy vào số lượng tập huấn và tùy ủy ban cấp xã sẽ có các chi phí khác nhau. Nhưng thường sẽ giao động từ 300.000 – 800.000 VNĐ.
   Mong thông tin sẽ hữu ích với bạn.

   Reply this comment
 9. hải
  hải 31 Tháng Bảy, 2021, 17:42

  chào admin!
  xin bạn cho mình hỏi là: nhà mình có bán hàng mã diện tích của hàng khoảng 16m2,thì nhà mình cần có bao nhiêu bình chữa cháy vậy, ( họ có yêu cầu 4 bình trong khi hàng hóa không quá nhiều.

  Reply this comment
  • sea
   sea 9 Tháng Tám, 2021, 09:49

   Luật Nghiệp Thành giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
   Tương đương với diện tích của hàng của bạn, thì để đáp ứng đầy đủ các quy định về PCCC, bạn cần phải nộp Phương án chữa cháy cho Uỷ ban nhân dân cấp xã/phương phê duyệt. Trong phương án sẽ có ghi nhận số lượng bình chữa cháy, qua kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt đối với số lượng bình chữa cháy ở cơ sở của bạn có phù hợp với loại hình kinh doanh và diện tích cơ sở của bạn không. Và nội dung trên sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường quyết định và phê duyệt.
   Cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành.

   Reply this comment
 10. Vũ Hoàng
  Vũ Hoàng 1 Tháng Sáu, 2022, 16:52

  Xin hỏi luật sư là tôi có mở cửa hàng bán thuốc thú y diện tích 20m2 tại nhà. Vậy thuộc đối tượng quản lý PCCC của câp xã hay do Công an quản lý. Chân thành cảm ơn

  Reply this comment
  • sea
   sea 3 Tháng Sáu, 2022, 11:11

   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chúng tôi. Luật Nghiệp Thành giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
   Căn cứ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì cửa hàng bán thuốc thú y với diện tích 20m2 của bạn không thuộc danh mục cơ sở chịu sự quản lý về PCCC. Vì vậy, cho nên, cửa hàng bán thuốc thú y của bạn sẽ không thuộc đối tượng quản lý PCCC của câp xã hay do Côn an quản lý.
   Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình hoạt động thì cửa hàng bạn phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo Điều 7 Nghị định Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình.
   – Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
   – Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

   Reply this comment
 11. Dat
  Dat 20 Tháng Bảy, 2022, 18:55

  Xin hỏi quí luật sư cửa hàng mỹ phẩm diện tích 80m2 không ở lại thì cần hoàn tất thủ tục gì cho pccc vậy? Bên phường có kiểm tra và muốn phạt vì không có hồ sơ pccc. Như vậy có đúng luật ko vậy? Cám ơn rất nhiều

  Reply this comment
  • sea
   sea 21 Tháng Bảy, 2022, 18:04

   Theo thông tin bạn cung cấp cho Luật Nghiệp Thành thì cơ sở của bạn không phải là nhà ở kết hợp kinh doanh, bán hàng hóa duy nhất là mỹ phẩm, diện tích là 80m2. Do đó, căn cứ thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn như sau:
   Theo như Phụ lục I các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, vì không thuộc các cơ sở phải thuộc diện tại Phụ lục 1 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Không thuộc trường hợp nhà ở kết hợp với kinh doanh và không là cửa hàng bách hóa hay cửa hàng tiện ích và các cơ sở kinh doanh khác tại phụ lục I). Nên hộ kinh doanh của bạn không phải làm hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.
   Tuy nhiên, vì bán các mặt hàng mỹ phẩm (có các thành phần dễ bắt lửa) nên chủ hộ kinh doanh cũng cần phải trang bị bình chữa cháy để đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra.
   Do đó, cần thiết phải trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản để ứng phó với các tình huống không may có thể xảy ra.

   Reply this comment
 12. Đinh Tuấn
  Đinh Tuấn 26 Tháng Tám, 2022, 14:30

  Xin hỏi quý luật sư: Gia đình tôi có đăng ký hộ kinh doanh cá thể, vốn 30 triệu đồng, mở một tiệm bánh (theo đăng ký kinh doanh: kinh doanh bánh mỳ, bánh ngọt), diện tích tiệm bánh 30m2, không ở, có 1 người là vợ tôi làm bánh để bán. Thì cần hoàn tất thủ tục gì về PCCC? Xin cảm ơn!

  Reply this comment
  • sea
   sea 6 Tháng Chín, 2022, 16:57

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Luật Nghiệp Thành giải đáp câu hỏi của bạn như sau:
   Căn cứ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, các cơ sở, đối tượng đặc thù về cháy nổ như cửa hàng tạp hóa, gara để xe, cửa hàng kinh doanh chất dễ cháy, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, … sẽ thuộc đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy. Những cơ sở này sẽ phải đáp ứng các quy định về điều kiện an toàn PCCC cũng như làm các thủ tục xin giấy phép PCCC hay thông báo cam kết về các điều kiện an toàn về PCCC.
   Đối với cơ sở làm bánh của bạn, theo thông tin như bạn cung cấp cơ sở của bạn kinh doanh làm bánh, diện tích 30m2, chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh không kết hợp để ở thì cơ sở kinh doanh của bạn không thuộc diện quản lý về PCCC. Cơ sở làm bánh của bạn sẽ không phải đảm bảo các điều kiện về PCCC như: trang bị biển báo, sơ đồ chỉ dẫn PCCC theo quy định, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện hay xin giấy phép PCCC, … Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bạn nên trang bị cho cơ sở kinh doanh bảng nội quy về PCCC, các thiết bị PCCC hay các phương án cần thiết để xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

   Reply this comment
 13. Hoang Long
  Hoang Long 28 Tháng Chín, 2022, 11:16

  Nhà mình kinh doanh nhà trọ, diện tích 52m2, xây 6 tầng, 9 phòng cho sinh viên thuê, vậy có phải lập hồ sơ PCCC không ạ. Cảm ơn luật sư

  Reply this comment
  • sea
   sea 3 Tháng Mười, 2022, 13:16

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành,
   Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Nhà trọ và nhà cho thuê không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy tại Phụ lục I Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Do đó, bạn không bắt buộc phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC.
   Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ nhà trọ và người thuế phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể là tại Điều 7.1 Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật PCCC, cụ thể là:
   Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy
   Như vậy, tuy không bắt buộc lập Hồ sơ về PCCC cho khu nhà trọ, chủ nhà trọ vẫn phải trang bị thiết bị PCCC dành cho nhà trọ cơ bản như bình chữa cháy, bảng hiệu nội quy tiêu lệnh, bảng cấm lửa cấm hút thuốc, đèn chiếu sáng sự cố….

   Reply this comment
 14. Nam
  Nam 23 Tháng Mười, 2022, 16:39

  Cho mình hỏi: Công ty mình thuê bãi để chứa hàng muối sulphate (Na2SO4) trong các túi jumbo 1T/túi. Các thủ tục liên quan tới quy định về PCCC được nêu ra ở các tài liệu liên quan nào ko ạ?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 23 Tháng Mười Một, 2022, 16:20

   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Luật Nghiệp Thành giải đáp câu hỏi của bạn:
   Bãi chứa hàng hóa sẽ thuộc diện cơ sở quản lý về PCCC. Tuy nhiên, vì bạn không cung cấp rõ diện tích của bãi chứa nên Luật Nghiệp Thành không thể tư vấn chi tiết cho bạn kho, bãi chứa trên thuộc diện quản lý của cơ quan công an hay UBND cấp xã/ phường. Để đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, bãi chứa hàng hóa phải trang bị, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn PCCC, bạn có thể tham khảo chi tiết tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   Đối với công ty của bạn, để đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh rủi ro cháy nổ, thì bạn nên phối hợp với cơ sở quản lý kho bãi để thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn PCCC, tránh thiệt hại, rủi ro xảy ra đối với hàng hóa của bạn

   Reply this comment
 15. Filter
  Filter 10 Tháng Mười Một, 2022, 18:33

  Tạp hóa mình 150m2 có cần lập hồ sơ pccc ko a. Bên pccc nói phải làm sồ sơ

  Reply this comment
  • sea
   sea 11 Tháng Mười Một, 2022, 13:16

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành. Dựa vào thông tin cung cấp thì tạp hóa của bạn thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo phụ lục IV. Bạn phải lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Bạn tham khảo tại mục 1 của bài viết để nắm các điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị.

   Reply this comment
 16. Hùng Nguyễn
  Hùng Nguyễn 15 Tháng Mười Một, 2022, 11:16

  Xin chào Luật Nghiệp Thành. Tôi có thắc mắc mong Luật Nghiệp Thành giúp đỡ.
  Tôi có ngôi nhà 4 tầng x 50m2 trong khu đô thị, tôi dự định mở phòng khám thú y, vậy có tjuoocj diện quản lý về phòng cháy chữa cháy k vậy?
  Trân trọng cảm ơn Luật Nghiệp Thành

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:20

   Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Câu hỏi của bạn Luật Nghiệp Thành giải đáp như sau:
   Theo thông tin của bạn, cơ sở phòng khám thú y không thuộc diện quản lý PCCC. Tuy nhiên trường hợp căn nhà của bạn nằm trong khu đô thị nên việc mở phòng khám thú y thuộc diện nhà để ở kết hợp kinh doanh hàng hóa đựng trong bao bì cháy được có diện tích dưới 300 m2, là cơ sở thuộc diện quản lý PCCC của cấp xã, phường theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020. Bạn cần tiến hành các thủ tục về PCCC cũng như thực hiện việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo Điều 5.2 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

   Reply this comment
 17. Huỳnh Gia
  Huỳnh Gia 15 Tháng Mười Một, 2022, 16:21

  Chào luật sư,
  Tôi có một cửa hàng trửng bày, mua bán, sửa chữa xe gắn máy\
  diện tích showroom là 90m2 phần còn lại là 420m2 (bao gồm khu vuệc sửa chữa, nhà kho, khối văn phòng)
  như vậy tôi cần trang bị những trang bị, dụng cụ pccc nào cho đúng với quy định về pccc ạ.
  Cán bộ địa phương thì có lúc nói chỉ cần bình cứu hỏa, khi thì nói cần tủ dụng cụ, báo cháy, báo khói, vòi nước, lăng B, búa, cát, mền…
  tôi hoang mang quá không biết phải chuẩn bị thế nào cho đúng
  luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi
  cảm ơn luật sư!

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:28

   Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Trường hợp của bạn Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp:
   Theo như thông tin bạn cung cấp, cửa hàng của bạn kinh doanh trưng bày, mua bán, sửa chữa xe máy có tổng diện tích lớn hơn 500m2 sẽ thuộc diện cơ sở do cơ quan công an quản lý PCCC. Do đó, cửa hàng của bàn cần phải trang bị đầy đủ các trang thiêt bị chữa cháy cũng như các điều kiện khác về điều kiện PCCC, cụ thể như sau:
   1. Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy. Bạn có thể tham khảo tại Điều 5 Thông tư 149/2020/TT-BCA
   2. Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy. Chi tiết tại Điều 31.3 Nghị định 136/2020.
   3. Có phương án chữa cháy được cơ quan Công an phê duyệt
   4. Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy
   5. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Bạn đọc thêm tại Điều 11 Thông tư 149/2020/TT-BCA
   Đối với thực trạng vấn đề an toàn PCCC được quan tâm và giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước như hiện nay. Cùng với đó là việc đảm bảo an toàn trong trường hợp có rủi ro cháy nổ xảy ra, bên nên tuân thủ, trang bị đầy đủ và thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

   Reply this comment
 18. Toan
  Toan 16 Tháng Mười Một, 2022, 01:07

  Xin hỏi ,tôi ở nông thôn có mở 1 cưa hàng sưa chữa điên lạnh tại nhà ở luôn, chủ yếu là sửa chữa va bán ít nồi cơm điên ,đồ gia dụng làm có 1 mình ko có thợ, diên tích lam hàng khoảng 30m .vậy tôi có thuộc diện bắt buộc làm pccc ko,cảm ơn

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:54

   Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Trường hợp của bạn Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp:
   Cửa hàng của banh bạn kinh doanh sửa chữa đồ điện lạnh và bán nồi cơm điện tại nhà thuộc diện nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ. Là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy do cấp Xã/Phường quản lý theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020. Bạn cần tiến hành lập và lưu giữ hồ sơ quan lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy dựa theo mục 1 của bài viết. Cùng với đó, bạn nên thực hiện các yêu cầu theo Điều 5.2 Nghị định 136/2020/NĐ-CP để đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

   Reply this comment
 19. Thuấn
  Thuấn 17 Tháng Mười Một, 2022, 10:56

  Luật sư cho em hỏi nhà em có cua hàng áo cưới 100mv có phải bắt buộc pccc ko

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:37

   Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Trường hợp của bạn Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp:
   Cửa hàng áo cưới không thuộc diện quản lý về PCCC. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nhà ở kết hợp kinh doanh của hàng áo cưới thì cơ sở của bạn thuộc trường hợp nhà để ở kết hợp kinh doanh hàng hóa dễ cháy, thuộc diện phải quản lý PCCC và do UBND cấp xã/ phường quản lý theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Do đó, bạn phải đảm bảo các quy định về điều kiện an toàn PCCC theo điều 5.2 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   Ngoài ra, trước tình trạng rủi ro cháy nổ ở mức cao như hiện nay và vấn đề PCCC đang được giám sát và quản lý chặt chẽ bởi cơ quan có thẩm quyền, thì việc trang bị cũng như tuân thủ các quy định về PCCC là việc cần làm để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh

   Reply this comment
 20. An Duyên
  An Duyên 17 Tháng Mười Một, 2022, 11:52

  Dạ luật sư cho em hỏi với ạ. Bên em có thuê 1 địa điểm kinh doanh 2 tầng 70m2. Chuyên trưng bày sofa và quạt trần. Chỉ có 1 nhân viên bán hàng, lượng khách ra vào cũng không quá nhiều ạ. Thì trong trường hợp này bên em có cần các thiết bị pccc ( bình cứu hỏa, ….) hay làm hồ sơ pccc không ạ? Em cảm ơn ạ!

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:48

   Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Trường hợp của bạn Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp:
   Cửa hàng kinh doanh trưng bày nội thất không thuộc diện quản lý PCCC theo nghị định 136/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cháy nổ cho hoạt động kinh doanh thì bạn nên trang bị các trang thiết bị PCCC cơ bản cũng như có phương án, sự chuẩn bị dự phòng trường hợp có rủi ro cháy nổ xảy ra.

   Reply this comment
 21. vansu
  vansu 18 Tháng Mười Một, 2022, 10:41

  chào bạn, xin hỏi mình có cửa hàng bán gạo, diện tích 60m2, không kết hợp ở.
  Vậy cho mình hỏi cửa hàng của mình có cần phải hoàn tất các thủ tục về PCCC không ạ ?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:39

   Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành, Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp câu hỏi của bạn:
   Cừa hàng bán gạo với diện tích 60m2 của bạn do Ủy ban nhân dân cấp Xã/Phường quản lý về Phòng cháy và chữa cháy theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020. Chính vì thế, bạn cần phải hoàn tất các thủ tục về PCCC. Bên cạnh đó, bạn tham khảo thêm Điều 5.2 Nghị định 136/2020/NĐ-CP để trang bị các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

   Reply this comment
 22. Gaucha
  Gaucha 20 Tháng Mười Một, 2022, 22:30

  Nhà mình bán quán trà sữa, có 1 lầu 1 trệt vừa ở vừa buôn bán, có tổng diện tích khoảng 125m2. Vậy có phải làm hồ sơ PCCC k ạ ?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 21 Tháng Mười Một, 2022, 17:58

   Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Câu hỏi của bạn Luật Nghiệp Thành xin giải đáp:
   Cơ sở kinh doanh trà sửa cửa bạn thuộc trường hợp cơ sở ăn uống có diện tích kinh doanh dưới 300m2, là cơ sở do UBND cấp xã, phường quản lý về PCCC theo Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Do đó, bạn cần trang bị và đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Điều 5.2 Nghị định 136/2020.

   Reply this comment
 23. Mộc lan
  Mộc lan 22 Tháng Mười Một, 2022, 12:48

  Xin chào. Cho mình hỏi. Mình có kinh doanh 1 của hàng trà sữa. Chỉ kinh doanh. Ko ở. 2 tầng 1 tum sân phơi. Tổng diện tích 3 sàn dưới 300m2. Có trang bị bình chữa cháy. Tiêu lệnh. Hệ thống ngắt điện khẩn cấp. Có biển báo exit. Vậy như trường hợp của mình,Cần những giấy tờ gì? Có cần bản vẽ ko? Có phải cử ng đi tập huấn pccc hay ko?? Cảm ơn!!

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 23 Tháng Mười Một, 2022, 15:12

   Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn, Luật Nghiệp Thành xin được giải đáp:
   Đầu tiên, theo như thông tin bạn cung cấp thì cửa hàng kinh doanh trà sữa của bạn thuộc diện cơ sở ăn uống do UBND cấp xã/phường quản lý PCCC theo Mục 6 Phụ lục IV Nghị định 136/2020.
   Thứ hai, để đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn về PCCC theo quy định, ngoài các trang bị bình chữa cháy, tiêu lệnh, biển báo bạn cần trang bị thêm nội quy PCCC, có phương án chữa cháy được UBND xã/ phường phê duyệt, đảm các thiết bị sử dụng điện, nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn. Ngoài ra, vẫn phải phân công, cử người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC.
   Với những rủi ro cháy nổ tiềm ẩn như hiện nay, thì việc đảm an toàn và tuân thủ quy định PCCC là việc nên làm và cần chủ động thực hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn. Bạn có thể tham khảo cơ quan quản lý PCCC cửa hàng bạn là UBND xã/ phường để nắm bắt rõ, chi tiết hơn các quy định về trang thiết bị hay tập huấn PCCC.

   Reply this comment
 24. Trung
  Trung 4 Tháng Mười Hai, 2022, 16:47

  Xin chào. Cho mình hỏi, mình mở cửa hàng kinh doanh kim khí điện nước, diện tích 60m2, có hai người. Mô hình này có phải làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy không bạn?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 12 Tháng Mười Hai, 2022, 09:18

   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Theo thông tin bạn cung cấp, cửa hàng kim khí diện tích 60m2 của bạn không thuộc diện quản lý về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn PCCC cho hoạt động kinh doanh, bạn nên trang bị các thiết bị, phương tiện PCCC cơ bản đề phòng rủi ro xảy ra.

   Reply this comment
 25. Tiên trần
  Tiên trần 8 Tháng Mười Hai, 2022, 18:08

  Xin chào luật sư..tôi có 1 tiệm tóc nhỏ 20m vuông thì có cần phải làm hồ sơ pccc ko ạ? Xin luật sư tư vấn giúp tôi…xin chân thành cảm ơn luật sư ạ🙏💪❤️🥰

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 12 Tháng Mười Hai, 2022, 09:18

   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Đối với cửa hàng cắt tóc, tiệm tóc sẽ không thuộc diện quản lý về PCCC, không cần phải làm hồ sơ về PCCC. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của bạn, bạn nên trang bị các thiết bị, phương tiện PCCC cơ bản cho của hàng của bạn đề phòng có rủi ro xảy ra.

   Reply this comment
 26. Sơn Lê
  Sơn Lê 1 Tháng Hai, 2023, 14:14

  Xin Chào. cho Em hỏi , Em mở cửa hàng ăn vặt . Tầng 1 bán hàng , tầng 2 để ở. Tổng S = 180m2. Thì Em có phải làm hồ sơ PCCC ko ạ.? Xin luật sư tư vấn giúp ạ

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 2 Tháng Hai, 2023, 08:34

   Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành, thắc mắc của bạn Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn:
   Căn cứ quy định Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì cửa hàng ăn vặt của bạn thuộc danh mục cửa hàng ăn uống và trường hợp cửa hàng ăn uống có diện tích dưới 300 m2 như cửa hàng ăn vặt của bạn sẽ thuộc diện cơ sở do UBND cấp xã quản lý an toàn PCCC. Do đó, cửa hàng của bạn cần đảm bảo trang bị các nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ và cửa thoát nạn. Có phương án chữa cháy được UBND cấp xã phê duyệt, đảm bảo các hệ thống điện, chống sét, thiết sử dụng điện, sinh lửa an toàn. Ngoài ra, phải phân công nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy và người giữ nhiệm vụ này phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC.Bạn có thể tham khảo thêm quy định an toàn PCCC cho cửa hàng của bạn tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và liên hệ UBND cấp xã tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể.
   Trong hoàn cảnh nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn như hiện nay, việc trang bị và đảm bảo an toàn PCCC theo quy định pháp luật là việc làm cần thiết để đảm bảo việc kinh doanh của bạn luôn an toàn và có thể xử lý kịp thời khi có rủi ro xảy ra.

   Reply this comment
 27. anh tuấn
  anh tuấn 7 Tháng Hai, 2023, 18:36

  chào anh. em có thuê 1 của hàng bán thiết bị điện (căn nhà của nhà chủ em thuê tầng 1) . 20mét vuông. e có thuộc diện quản lí về pccc không ạ. em ko ngủ lại

  Reply this comment
  • sea
   sea 8 Tháng Hai, 2023, 09:13

   Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thànnh.
   Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn có thuê tầng 1 của căn nhà để mở cửa hàng bán thiết bị điện. Tuy nhiên, bạn chưa đề cập rõ phần ngoài tầng 1 bạn đang thuê thì các tầng còn lại của căn nhà là các hộ khác có sinh sống trong căn nhà cho thuê hay không. Nếu có thì sẽ thuộc diện vừa là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, dẫn tới sử dụng chung nguồn điện gây quá tải có thể dễ phát sinh cháy nổ. Hơn nữa, với cái thiết bị điện nếu có loại hàng hóa thuộc diện dễ cháy nổ thì có thể cửa hàng của bạn thuộc “Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình./.” Do đó, bạn cần xem xét lại cửa hàng của mình có thuộc TH như trên không.
   Trường hợp nếu không thuộc diện quản lý PCCC thì bạn không cần làm hồ sơ PCCC. Nhưng để phòng tránh nguy cơ PCCC không may xảy đến, bạn nên trang bị sơ bộ bảng chỉ dẫn, bình phòng cháy chữa cháy, trang bị kiến thức khi ứng phó các tình huống cháy nổ bất cứ lúc nào.

   Reply this comment
 28. Hang bao
  Hang bao 12 Tháng Tư, 2023, 16:32

  Chào bạn. Mình là hộ Kinh doanh cá thể hoạt động trong ngành nghề dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Số lượng nhân viên chỉ 1 nhân sự, diện tích làm việc 20 m2. Như vậy thì mình sẽ phải tuân theo điều khoản nào. Vì mình có đọc mà không thấy. Cảm ơn bạn.

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 19 Tháng Tư, 2023, 09:58

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
   Theo như thông tin ngành nghề kinh doanh bạn cung cấp, chúng tôi chưa đủ thông tin để xác định cơ sở của bạn thuộc danh mục quản lý về phòng cháy và chữa cháy hay không. Tuy nhiên, ngoài các trường hợp thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nêu tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trường hợp bạn tham khảo nhưng không thấy cơ sở của mình phù hợp với các danh mục cơ sở tại Nghị định thì có thể cơ sở của bạn không thuộc diện quản lý về PCCC. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cháy nổ cho hoạt động kinh doanh, bạn nên trang bị cho cơ sở của bạn các trang, thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, phương án PCCC, …

   Reply this comment
 29. Hanh Nguyen
  Hanh Nguyen 23 Tháng Năm, 2023, 16:46

  Chào ad, em có mở một hiệu sách nho nhỏ. Thì em có phải làm hồ sơ PCCC không ạ? Xin cảm ơn

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 24 Tháng Năm, 2023, 11:59

   Chào bạn, câu hỏi của bạn Luật Nghiệp Thành xin giải đáp như sau:
   Căn cứ quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP, hiệu sách như trường hợp của bạn sẽ thuộc danh mục cơ sở quản lý PCCC. Trường hợp hiệu sách bạn có diện tích lớn hơn 1.500 m2 sẽ do Cơ quan Công an quản lý. Trường hợp hiệu sách bạn có diện tích dưới 1.500 m2 sẽ do UBND xã/ phường nơi bạn mở hiệu sách quản lý. Dựa trên thông tin của bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin giải đáp dựa trên trường hợp của bạn là hiệu sách nhỏ do UBND xã/ phường quản lý về PCCC. Bạn sẽ phải chuẩn bị phương án chữa cháy do UBND xã/ phường thẩm duyệt, có nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn và thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, … Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện, thiết bị nhiệt, … có quy định và phân công nhiệm vụ PCCC và người đảm nhiệm nhiệm vụ này phải được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định. Vì lý do cơ sở bạn do UBND xã/ phường quản lý về PCCC nên bạn có thể liên hệ UBND xã/ phường để nhờ hỗ trợ, giúp đỡ việc đảm bảo an toàn PCCC.
   Luật Nghiệp Thành xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, giải đáp của chúng tôi hy vọng giúp bạn giải quyết được vướng mắc.

   Reply this comment
 30. Khổng thiệp
  Khổng thiệp 27 Tháng Bảy, 2023, 15:55

  Chào ad , mình cửa hàng cắt tóc gội đầu diện tích 50m , có phải làm hồ sơ pccc không ạ , vì thấy công an phường ra hỏi hồ sơ , cảm ơn ad

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 28 Tháng Bảy, 2023, 08:36

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành, thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Đối với cửa hàng cắt tóc có diện tích dưới 50 m2 sẽ không thuộc diện quản lý về PCCC theo nghị định 136/2020/NĐ-CP trừ trường hợp của hàng cắt tóc của bạn có kết hợp dùng để ở. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cháy nổ cho hoạt động kinh doanh thì bạn nên trang bị các trang thiết bị PCCC cơ bản cũng như có phương án, sự chuẩn bị dự phòng trường hợp có rủi ro cháy nổ xảy ra.

   Reply this comment
 31. Long Dang
  Long Dang 13 Tháng Tám, 2023, 15:41

  Xin luật sư cho tôi hỏi,tôi có nhà kinh doanh khách sạn,có giấy phép pccc 6 tầng và hiện gia đình tôi ở trên tầng 7 thì có được không ah? Giấy phép xây dựng là 6 tầng + 1 tum a

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 14 Tháng Tám, 2023, 13:59

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành.
   Thắc mắc của bạn Luật Nghiệp Thành xin giải đáp như sau:
   Trường hợp hộ kinh doanh của bạn kinh doanh khách sạn 6 tầng kết hợp để ở tại tầng tum sẽ thuộc diện cơ sở được Cơ quan công an quản lý về phòng cháy chữa cháy theo phụ lục III Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Trường hợp này bạn đã có giấy phép đủ điều kiện về PCCC cho cơ sở kinh doanh và muốn tận dụng tầng tum để làm không gian để ở bạn cần liên hệ và tham khảo ý kiến cơ quan công an quản lý PCCC tại địa phương nơi bạn kinh doanh.

   Reply this comment
 32. Thảo
  Thảo 23 Tháng Chín, 2023, 09:59

  Chào luật sư, xin được tư vấn: cửa hàng giày dép 50m2 ( chỉ thuê tầng trệt. tầng 1 có 1kho giày nhỏ + 1phòng trống. tầng 2 bỏ trống. không có ở lại và chủ nhà cũng không ở). thì có cần lập hồ sơ quản lý về công tác pccc và xd phương án chữa cháy theo mẫu pc17 hay không? Cảm ơn luật sư nhiều ạ.

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 13 Tháng Mười, 2023, 08:30

   Chào bạn, cảm ơn bạn đẫ đâu câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Theo quy định thì cơ sở kinh doanh của bạn có thể được xếp vào trường hợp nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dưới 300 m2 tùy theo đánh giá của cơ quan quản lý PCCC. Trường hợp này thuộc diện cơ sở do Ủy ban nhân dân xã/phường quản lý về PCCC. Bạn có thể tham khảo UBND xã/ phường để biết chính xác và chi tiết về điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở. Trường hợp thuộc diện quản lý PCCC của UBND phường/xã thì bạn phải thực hiện xây dựng phương án chữa cháy được thẩm duyệt theo mẫu PC17.
   Hiện nay, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Việc trang bị cũng như chuẩn bị các trang, thiết bị PCCC là rất cần thiết. Bạn nên liên hệ UBND cấp xã/phường để có thể chuẩn bị tốt nhất điều kiện PCCC tại cơ sở để an tâm thực hiện công việc kinh doanh. Cảm ơn bạn.

   Reply this comment
 33. Nghia
  Nghia 18 Tháng Mười, 2023, 09:13

  Chào luật sư, xin được tư vấn
  Nhà tôi 1 hầm 6 lầu đang cho thuê làm văn phòng bất động sản . Đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC về nhà ở và văn phòng từ năm 1997 của Công An thành phố .
  Vậy giờ có phải làm theo quy định tại điều 3:2:6 QCVN 06/2021 không ? Chân thành cám ơn .

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 13 Tháng Mười Một, 2023, 10:16

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành trả lời tư vấn của bạn như sau:
   QCVN 06/2021 quy định các yêu cầu về an toàn cháy và quy chuẩn về cửa thóa hiểm; bắt buộc áp dụng cho tất cả các giai đoạn như xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà ở.
   Đối với nhà ở đã xây dựng, bạn đọc chỉ áp dụng quy chuẩn trong QCVN 06/2021, hay hiện tại là QCVN 06/2022 trong phạm vi cải tạo, sửa chữa khi việc cải tạo, sửa chữa đang làm tăng nguy cơ cháy cho cả công trình đã xây dựng, và không áp dụng quy chuẩn ra ngoài phạm vi cải tạo, sửa chữa.

   Reply this comment
 34. Thien Van
  Thien Van 31 Tháng Mười, 2023, 16:36

  Luật sư cho tôi hỏi cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động có diện tích 60m2 có cần phải làm hồ sơ PCCC ko vậy luật sư? Cảm ơn!

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 2 Tháng Mười Một, 2023, 17:00

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn Luật Nghiệp Thành xin giải đáp:
   Theo thông tin bạn cung cấp, thì cửa hàng điện thoại 60m2 của bạn sẽ không thuộc diện quản lý về PCCC. Tuy nhiên, trường hợp cửa hàng điện thoại của bạn có kết hợp để ở thì sẽ thuộc diện cơ sở do UBND xã/phường quản lý về PCCC. Trong bối cảnh nguy hiểm cháy nổ tiềm ẩn như hiện nay, việc chuẩn bị, trang bị các thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, phương án chữa cháy sẽ rất cần thiết. Và cuối cùng, bạn nên liên hệ UBND phường/xã nơi đặt cơ sở kinh doanh để nắm rõ thông tin về PCCC tại địa phương bạn.

   Reply this comment
 35. Tran Bao
  Tran Bao 28 Tháng Mười Một, 2023, 14:55

  chào Luật sư, cho em hỏi, em có 1 kiot dùng làm lò bánh mì, diện tích 50m2, vậy có cần phải trang bị phương tiện PCCC gì không ạ? Cám ơn Luật sư!

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 1 Tháng Mười Hai, 2023, 09:54

   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Chúng tôi giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
   Lò bánh mì của bạn hoạt động sản xuất bánh mì sử dụng nhiệt được xếp vào nhóm cơ sở sản xuất có sử dụng chất cháy. Với diện tích 50m2 thì cơ sở của bạn thuộc diện quản lý PCCC của UBND cấp xã/phường. Bạn phải trang bị các thiết bị PCCC như: Bình chữa cháy, biển báo, chỉ dẫn, nội quy, phương án chữa cháy được UBND xã/phường thẩm duyệt, …Bạn liên hệ UBND xã/phương ở địa phương nơi đặt cở sở để tham khảo chính xác yêu cầu các trang thiết bị PCCC trong cơ sở lò bánh mì của bạn.

   Reply this comment
 36. dungtran
  dungtran 18 Tháng Mười Hai, 2023, 17:25

  Chao LS, toi lap cong ty tnhh thuong mai xay dung va ban vat lieu xay dung tai nha dien tich 40m2. vay cho toi hoi phai thuc hien quy dinh cua PCCC nhu the nao

  cam on

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 19 Tháng Mười Hai, 2023, 16:34

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Trường hợp của bạn được xếp vào nhóm nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với diện tích 40m2 sẽ thuộc diện cơ sở được quản lý PCCC bởi Uyr ban nhân dân cấp xã phường. Công ty phải trang bị các trang thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, biển báo, chỉ dẫn, nội quy, phương án chữa cháy được UBND xã/phường thẩm duyệt, … Ngoài ra, vì cơ sở của bạn do UBND địa phương quản lý, bạn nên liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường nơi đặt trụ sở để tham khảo quy chuẩn và các việc cần làm để đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở của bạn.

   Reply this comment
 37. Thái an
  Thái an 19 Tháng Ba, 2024, 10:49

  Dạ chào LS ạ , tôi có cửa hàng trang trí nội thất diện tích trên 5000m3 có cần hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC không ạ

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 20 Tháng Ba, 2024, 10:13

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho Luật Nghiệp Thành. Chúng tôi xin tư vấn thắc mắc của bạn như sau:
   Theo như thông tin bạn cung cấp thì cửa hàng của bạn có diện tích là 5000 m2 hay khối tích 5000 m3 đều là của hàng lớn và thuộc diện quản lý PCCC của cơ quan Công an. Cửa hàng của bạn cần đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và làm thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC.

   Reply this comment
 38. Trang
  Trang 15 Tháng Năm, 2024, 22:36

  Chào Luật sư. Cho tôi hỏi gđ tôi trông trẻ từ 8-10 cháu, khoảng 40m2. Vậy cho tôi hỏi phải thực hiện quy định PCCC như thế nào? Có phải gắn tiêu lệnh chữa cháy hay bình chữa cháy không?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 16 Tháng Năm, 2024, 17:08

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết và đặt câu hỏi. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Ngày 10/05 vừa qua, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hướng dẫn, sửa đổi một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Căn cứ theo quy định tại Nghị định mới,với quy mô, khối tích nhà trẻ như thông tin bạn cung cấp thì nhà trẻ của bạn không thuộc diện quản lý PCCC của Ủy ban nhân dân xã và cơ quan công an. Tuy nhiên, để đảm an toàn PCCC cho nhà trẻ, bạn nên trang bị các trang, thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, tiêu lệnh, … Cần thiết bạn có thể liên hệ UBND xã/phường để tham khảo việc đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương.

   Reply this comment
 39. Hieu
  Hieu 17 Tháng Sáu, 2024, 09:24

  Chào luật sư!
  Luật sư cho e hỏi:e có 1 quán ăn mặt bằng khoảng 200m² kiểu nhà cấp 4.vậy hồ sơ pccc cần những giấy tờ gì và lệ phí làm hồ sơ pccc là bao nhiêu ạ?

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 17 Tháng Sáu, 2024, 09:51

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết và đặt câu hỏi. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   Cơ sở kinh doanh ăn uống mà có tổng diện tích kinh doanh từ 100m2 đã thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo Phụ lục I Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   Theo như thông tin bạn cung cấp thì diện tích kinh doanh của bạn là khoảng 200m2 nên với diện tích dưới 300m2 thì cơ sở kinh doanh của bạn thuộc sự quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo Phụ lục IV Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   Về điều kiện PCCC mà bạn phải đảm bảo như sau: (Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
   1) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
   2) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;
   3) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
   4) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
   5) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
   6) Điều kiện an toàn về PCCC trên phải được người đứng đầu cơ sở tổ chức thức hiện trước khi đưa vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
   7) Người đứng đầu cơ sở phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở.

   Reply this comment
 40. Hieu_nguyen
  Hieu_nguyen 17 Tháng Sáu, 2024, 15:28

  E cảm ơn luật sư
  Luật sư cho e hỏi thêm lệ phí làm hồ sơ pccc do UBND xã quản lý là bao nhiêu ạ?lệ phí 2tr vì phải gửi hồ sơ lên huyện là đúng không ạ?e cảm ơn ạ

  Reply this comment
  • Luật Nghiệp Thành
   Luật Nghiệp Thành Author 18 Tháng Sáu, 2024, 15:22

   Chào bạn,
   Bên cạnh các phương tiện, dụng cụ PCCC là điều kiện PCCC mà chúng tôi đã đề cập tại Điều 5. Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thì căn cứ theo đó bạn có thể phát sinh các chi phí như sau:
   1) Chi phí để huấn luyện, bồi dưỡng người làm nhiệm vụ PCCC tại UBND cấp xã, hoặc đề nghị cơ quan công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC tổ chức huấn luyện (kinh phí tự chi trả)
   Mức phí thường dao động 500.000/người tùy địa phương.
   2) Một trong những nội dung đảm bảo điều kiện PCCC là lập hs quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở. Và trong hs quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở: bao gồm phải có phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA)
   Nên chủ cơ sở cần thực hiện thủ tục đề nghị phê duyệt phương án PCCC – hiện thủ tục này không có lệ phí.
   3) Về Biên bản kiểm tra an toàn PCCC (trong hs quản lý, theo dõi hoạt động PCCC) sau khi được UBND cấp xã kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần: Việc kiểm tra này cũng không có lệ phí nào.
   Nếu chưa được kiểm tra, cơ sở bạn có thể lập tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở.

   Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*