Tư vấn hoàn thuế GTGT dựa vào tiến độ của dự án

Tư vấn hoàn thuế GTGT dựa vào tiến độ của dự án

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập và thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, đã được cấp giấy chứng nhận đầu . Hiện nay, việc triển khai dự án trễ so với tiến độ dự án đã đăng ký trong giấy chứng nhận đầu . Luật sư cho tôi hỏi: Việc thực hiện dự án đầu tư chậm có ảnh hưởng đến việc hoàn thuế GTGT của công ty tôi hay không?

Trả lời:

Hoàn thuế GTGT

Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

1.  Hoàn thuế GTGT có phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án hay không?

Việc hoàn thuế GTGT không phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư chỉ là cơ sở để ban quản lý dự án giám sát tiến độ thực hiện của nhà đầu tư để sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kê khai thuế GTGT: trong giai đoạn đầu tư xây dựng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh, thì tiến hành kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT.

Document

Khi đã đi vào hoạt động sản xuất (phát sinh doanh thu) thì phải kê khai chung với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh trên tờ khai 01/GTGT.

Công ty vẫn sẽ được hoàn thuế GTGT nếu thời gian thực hiện dự án đầu tư trên 1 năm hoặc thuế GTGT phục vụ cho dự án đầu tư được khấu trừ trên 300 triệu đồng căn cứ  theo Điều 1.3.2 TT 130/2016/TT-BTC.

2. Nếu dự án chậm tiến độ thì có được hoàn thuế GTGT?

Công ty vẫn sẽ được hoàn thuế khi chậm tiến độ dự án. Nhưng công ty nên chủ động xin gia hạn thực hiện dự án đầu tư khi nhận thấy dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Bởi vì:

Năm 2015 Tổng Cục Thuế ban hành công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 có hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư sẽ căn cứ vào tiến độ dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư. Do công văn này căn cứ theo Điều 1.12.a Thông tư số 26/2015/TT-BTC nhưng Điều này đã được sửa đổi bởi Điều 3.3.a TT 130/TT-BTC nên cơ bản không có giá trị pháp lý. Nhưng quan thuế thường nghe theo công văn hướng dẫn của cấp trên là Tổng cục thuế, cho nên công ty nên chủ động gia hạn tiến độ dự án để đảm bảo việc hoàn thuế cho dự án không gặp khó khăn từ Cơ quan thuế nhà nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý: CV 4943, điều 1.12.a TT26, điều 3.3.a TT130 đều nói về hoàn thuế GTGT đối với DN đang hoạt động có dự án đầu tư mới; khác với câu hỏi về DN mới thành lập và thực hiện dự án đầu tư thì sẽ hoàn thuế GTGT theo  điều 1.3.2 TT 130/2016/TT-BTC không có đề cập đến tiến độ dự án được ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.

Tóm lại, việc hoàn thuế GTGT sẽ không phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án được ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng để hạn chế tranh cãi với cơ quan thuế, doanh nghiệp nên điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư theo thời gian thực tế triển khai đầu tư xây dựng dự án

Trên đây là nội dung tư vấn Luật Nghiệp Thành về việc hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp mới hoạt động, đang thực hiện dự án đầu tư.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Minh Cơ

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

Document
Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*