Tag "Hoàn thế GTGT theo tiến độ dự án"

Back to homepage
Thuế

Tư vấn hoàn thuế GTGT dựa vào tiến độ của dự án

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập và thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay, việc triển khai dự án trễ so với tiến độ dự án