Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0

Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó có số lượng lớn là người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH. Trong trường hợp này, NLĐ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định. Thông qua bài viết sau đây Luật Nghiệp Thành sẽ hướng dẫn quý độc giả về hồ sơ, thủ tục hưởng BHXH khi bị Covid – 19.

1. Hướng dẫn NLĐ nhận tiền chế độ ốm đau khi mắc Covid – 19

Hồ sơ gồm[1]:

– Trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện:

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị: Nộp thêm bản sao giấy chuyển tuyến/giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị Covid-19 tại nhà: Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ thì NLĐ nộp hồ sơ cho doanh nghiệp[2].

Thời hạn nộp: Trong vòng 45 ngày tính từ ngày trở lại doanh nghiệp làm việc.

Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người lao động, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

Bước 2: Nhận tiền chế độ ốm đau.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Hình thức nhận:

– Nhận tiền tại doanh nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã chuyển tiền trợ cấp cho đơn vị sử dụng lao động.

– Chuyển thẳng đến tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

– Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan BHXH.

2. Mức hưởng BHXH chế độ ốm đau

Mức hưởng được tính như sau[3]:

Mức hưởng

=

75% * (Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ : 24) * Số ngày nghỉ

 

3. Thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau Covid – 19

Điều kiện để được hưởng chế độ dưỡng sức[4]:

Thứ nhất, đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ số ngày tối đa được giải quyết chế độ trong năm:

– Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường:

Đóng BHXH dưới 15 năm: Đã nghỉ đủ 30 ngày.

Đóng BHXH đủ 15 – dưới 30 năm: Đã nghỉ đủ 40 ngày.

Đóng BHXH từ đủ 30 năm: Đã nghỉ đủ 60 ngày.

– Đối với người lao động làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7:

Đóng BHXH dưới 15 năm: Đã nghỉ đủ 40 ngày.

Đóng BHXH đủ 15 – dưới 30 năm: Đã nghỉ đủ 50 ngày.

Đóng BHXH từ đủ 30 năm: Đã nghỉ đủ 70 ngày.

Thứ hai, trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi.

Thứ ba, phải nghỉ việc mới được hưởng chế độ.

Thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi khỏi Covid-19 sẽ do doanh nghiệp tự thực hiện rồi chi trả số tiền này cho người lao động[5].

Trình tự, thủ tục hưởng:

Đơn vị sử dụng lao động chủ động lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Mẫu 01B-HSB

Sau đó gửi danh sách đã lập cho cơ quan BHXH nơi đóng BHXH trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau.

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chi trả chế độ cho người lao động trong thời gian tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp[6].

Tiền trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị Covid-19 sẽ được chi trả cho người lao động thông qua các hình thức sau:

– Nhận tiền tại doanh nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã chuyển tiền trợ cấp cho đơn vị sử dụng lao động.

– Chuyển thẳng đến tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động.

– Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan BHXH.

Bạn đọc tham khảo: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp

Bạn đọc tham khảo: Tiền lương và các chế độ bảo hiểm khi ngừng việc do dịch bệnh

Trên đây là toàn bộ bài viết về “Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Bùi Thị Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

[1] Điều 4.2 Quyết định 166/QĐ-BHXH

[2] Quyết dịnh 222/QĐ-BHXH

[3] Điều 28.1 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

[4] Điều 29 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

[5] Điều 103 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

[6] Quyết định 222/QĐ-BHXH

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*