Tag "Bảo hiểm xã hội"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0 Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó có số lượng lớn là người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH. Trong trường hợp này, NLĐ

Lao động

Tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022

Tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022 Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP nhằm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể