Tag "Bảo hiểm xã hội"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0

Thủ tục, mức hưởng BHXH dành cho F0 Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó có số lượng lớn là người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH. Trong trường hợp này, NLĐ

Lao động

Điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội Cập nhật, bổ sung ngày 02/7/2024 Từ ngày 01/7/2024, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng lại tiếp tục thay đổi để phù hợp với