Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hiện nay, du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng. Trước bối cảnh đó, Nhà nước chính thức cấp phép cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận này thực hiện như thế nào? Cần chuẩn bị loại giấy tờ nào? Bạn đọc hãy cùng Luật Nghiệp Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận

Doanh nghiệp muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau[1]:

+ Doanh nghiệp phải là doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

+ Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng.

+ Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng[2].

+ Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn[3].

+ Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề.

+ Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh[4]

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ[5]

Document

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 01 – Phụ lục II[6].

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng.

+ Bản sao quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đứng tên sở hữu cơ sở lưu trú du lịch đó.

+ Hồ sơ chứng minh số lượng buồng lưu trú đã đưa vào kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch.

+ Sơ đồ bố trí Điểm kinh doanh, trong đó có thuyết minh các nội dung cơ bản sau: cửa ra, vào Điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước; khu vực bố trí thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

+ Báo cáo tài chính (báo cáo chấp thuận toàn phần) năm liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Lưu ý: trường hợp ý kiến kiểm toán ngoại trừ thì yếu tố ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về vốn điều lệ và kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch

+ Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi.

+ Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Danh sách, lý lịch sơ lược trình độ và kinh nghiệm làm việc, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến Bộ Tài chính thông qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Tài Chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung (nếu có).

Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp nộp 06 bộ hồ sơ đến Bộ Tài chính thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ 06 bộ hồ sơ chính thức, Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.

 

Trên đây là những tư vấn về “Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chung tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập: Lê Tiến Thành

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

[2] Điều 5.2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

[3] Điều 19.1 Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

[4] Điều 22 Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

[5] Điều 21 Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

[6] Ban hành kèm theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*