Quy định về hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty

Quy định về hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty

Quy định về hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp thì hoạt động hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty là một trong các hình thức giảm vốn điều lệ của công ty[1]. Như vậy, điều kiện để hoàn trả vốn góp là gì? Trình tự, thủ tục hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn? Thông qua bài viết này, Luật Nghiệp Thành sẽ chia sẻ các quy định pháp luật về hoạt động hoàn trả phần vốn góp trong công ty TNHH và Công ty Cổ phần.

Document

Trên đây là nội dung tư vấn về “Quy định về hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhắn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 68.3, 87.3, 112.5.(a) Luật Doanh nghiệp 2020

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*