Tag "Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hiện nay, du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của người nước ngoài tại Việt