Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

HỎI:

Sắp tới công ty tôi có chấm dứt HĐLĐ với một số nhân viên. Cho tôi hỏi công ty tôi phải thanh toán tiền lương và các khoản khác trong thời hạn bao lâu?

contract-3002431__340

Trả lời:

Chào bạn, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

  1. a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
  2. b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
  3. c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  4. d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm[1].

Nếu như quá thời hạn nêu trên mà không thanh toán, NSDLĐ có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức vi phạm thì bị phạt tiền gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân[2]. Đồng thời NSDLĐ phải thanh toán tất cả các khoản còn thiếu cho NLĐ cộng với khoản tiền tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt[3].

Thẩm quyền xử phạt thuộc về thanh tra lao động và Chủ tịch UBND các cấp[4].

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung

 

Nguồn: Tổng hợp

Ngày cập nhập, bổ sung: 02.11.2021

Người bổ sung: Lê Tuấn Huy

[1] Điều 48.1 BLLĐ 2019

[2] Điều 5.3 NĐ 28/2020/NĐ-CP

[3] Điều 11.3.a NĐ 28/2020/NĐ-CP

[4] Điều 49, 50 NĐ 28/2020/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Lao động

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*