Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Cập nhật, bổ sung ngày 04/06/2024

HỎI: Sắp tới công ty có chấm dứt HĐLĐ với một số nhân viên. Cho hỏi công ty phải thanh toán tiền lương các khoản khác trong thời hạn bao lâu?

TRẢ LỜI:

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 14 ngày. Trừ các trường hợp sau thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày: [1]

1. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

2. Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

3. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

Document

4. Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm;

Nếu như quá thời hạn nêu trên mà không thanh toán, NSDLĐ có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm[2]. Trường hợp tổ chức vi phạm thì bị phạt tiền gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân[3]. Đồng thời NSDLĐ phải thanh toán tất cả các khoản còn thiếu cho NLĐ cộng với khoản tiền tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt hành chính.[4]

Thẩm quyền xử phạt thuộc về thanh tra lao động và Chủ tịch UBND các cấp[5]

 

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được sự phản hồi, góp ý bổ sung

 

Nguồn: Tổng hợp

Ngày cập nhật, bổ sung lần 1: 02/11/2021

Người bổ sung lần 1: Lê Tuần Huy

Ngày cập nhật, bổ sung lần 2: 04/6/2024

Người bổ sung lần 2: Quách Gia Hy

 

[1] Điều 48.1 Bộ luật lao động 2019

[2] Điều 12.2 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[3] Điều 6.3 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[4] Điều 12.4.(a) Nghị định 12/20222/NĐ-CP

[5] Điều 48, 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Document
Categories: Lao động

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*