MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Căn cứ Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công Ty Luật TNHH Nghiệp Thành và xét khả năng của người lao động,

Hợp đồng thử việc (“HĐTV”) này được ký 21 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH, địa chỉ 136 Đường số 1, KDC Phước Kiển, Ấp 5, X.Phước Kiển, H.NB, Tp.HCM, bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm có:

Thông tinBÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NSDLĐ)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NLĐ)

Tên chính thứcCÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH«Họ_và_tên»
Mã số DN/ số CCCD/CMND/ Hộ chiếu:41.02.2598/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp cấp ngày: 09/03/20XXNgày sinh: «Ngày_Sinh»

CMND số «CMNDCCCD»

Ngày cấp: «Ngày_cấp»

Nơi cấp: «Nơi_cấp»

Thông tin liên lạcĐiện thoại: 028 3941 3688Email«Email»

Điện thoại:«SĐT»

Địa chỉ136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM«Địa_chỉ»
Người đại diện – Chức vụLS.NGUYỄN NGỌC THUẬN – Giám đốc«Họ_và_tên»
Tài khoản ngân hàng115588X tại Ngân hàng ACB-TP.HCM

Tùy ngữ cảnh cụ thể, mỗi bên được gọi riêng là “Bên” và hai bên được gọi chung là “Các bên”.

Xét rằng:

–      NSDLĐ có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; và

–      NLĐ là cá nhân độc lập, tự thấy rằng có đầy đủ năng lực giao kết hợp đồng lao động và có thể đáp ứng yêu cầu công việc của NSDLĐ;

Sau khi bàn bạc thống nhất, các bên đồng ý ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CÔNG VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

 • Công việc:

Công việc cụ thể được thể hiện chi tiết trong bảng mô tả công việc đính kèm.

Trường hợp NLĐ không chấp nhận thực hiện việc mới sau điều chuyển thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên cơ sở đồng thuận, nhưng NSDLĐ đảm bảo phải trả ít nhất 01 tháng lương do thay đổi công việc dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Document

1.2       Địa điểm làm việc của người lao động:

Tại trụ sở/chi nhánh/VPĐD của NSDLĐ, địa chỉ 136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trường hợp NSDLĐ có thay đổi địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/VPĐD thì NLĐ tiếp tục làm việc theo địa chỉ mới. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của giám đốc công ty, NSDLĐ có thể chỉ định NLĐ làm việc tại địa điểm khác địa chỉ nêu trên nhưng phải báo trước ít nhất 03 ngày để NLĐ kịp thời chuẩn bị.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Thời gian thử việc của nhân viên như sau (đánh dấu X vào c tương ứng thời gian thử việc mong muốn):

 Tính chất công việcThời gian thử việcThời điểm

 bắt đầu

Thời điểm

kết thúc

cCông việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên (Không quá 60 ngày) 

60 ngày

…………..………………
cCông việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ (Không quá 30 ngày)30 ngày…………..………………
cCông việc khác (Không quá 6 ngày làm việc)6 ngày…………………….

 

Đối với hợp đồng xác định thời hạn thử việc: Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ kết quả công việc NLĐ đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ  phải giao kết ngay HĐLĐ với NLĐ.

ĐIỀU 3. MỨC LƯƠNG, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, THỜI HẠN TRẢ LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

3.1     Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác:

 1. Lương thực tế = (Lương cơ bản + lương khoán việc) X85%.

Lương cơ bản = 4.100.000 đ/tháng.

Phụ cấp lương, công tác phí: Theo quy định của công ty

 1. Các khoản bổ sung khác: Theo quy định của công ty.
 2. Tiền lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

3.2     Hình thức trả lương: Chuyển khoản thông qua ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại bộ phận kế toán.

3.3     Kỳ hạn trả lương:

 1. Kỳ hạn trả lương: Tiền lương được trả vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Tiền lương được NSDLĐ trả trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.
 2. Thời điểm trả lương: Trả lương vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nếu ngày trả lương trùng với ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ thì công ty sẽ thực hiện trả lương vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 4: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Giám đốc công ty, thời giờ làm việc thời gian nghỉ ngơi của nhân viên được quy định như sau:

4.1     Thời giờ làm việc trong ngày:

– Buổi sáng:     từ 7h30’ đến 11h30’

– Buổi chiều:    từ 13h15’ đến 17h15’

4.2     Thời giờ làm việc trong tuần: 40 giờ/tuần. Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ 7 hàng tuần.

4.3     Thời giờ làm thêm giờ: Theo quy định của công ty.

4.4     Thời gian nghỉ trong giờ làm việc: Nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h15 hàng ngày.

4.5     Thời gian nghỉ hằng tuần: Nghỉ ngày  thứ 7 và ngày chủ nhật.

4.6     Thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết: Theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động. Trường hợp ngày nghỉ, lễ kéo dài và trùng thứ bảy chủ nhật thì Giám đốc công ty quyết định nghỉ bù, làm bù nhưng vẫn đảm bảo công việc được sắp xếp ổn thỏa, hợp lý.

4.7     Thời gian nghỉ việc riêng: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Trừ trường hợp nghỉ ốm, lý do sức khỏe đặc biệt thì NLĐ phải có kế hoạch sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng đến bộ phận, phòng ban khác và phải báo trước cho Trưởng phòng nhân sự/Giám đốc ít nhất 03 ngày.

4.8     Thời gian nghỉ không hưởng lương: Nghỉ việc không báo trước hoặc không có lý do rõ ràng.

ĐIỀU 5. TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong suốt quá trình làm việc, thiết bị và công cụ bảo hộ sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6.  ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Tại từng thời điểm khác nhau và theo Quyết định của Giám đốc công ty, NSDLĐ đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ trong quá trình làm việc và cống hiến tại NSDLĐ.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN

NLĐ cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của NSDLĐ gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, quản lý điều hành, tiền lương, tiền thưởng và các thông tin nội bộ khác là thông tin mật. NLĐ cam kết không được tiết lộ, mua bán, trao đổi, chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào. Trường hợp NSDLĐ có chứng cứ cho rằng NLĐ tiết lộ thông tin ảnh hưởng đến kinh doanh, uy tín, thương hiệu của NSDLĐ thì NLĐ phải bồi thường thiệt hại 100%.

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hợp đồng lao động này chấm dứt hiệu lực khi và chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • NLĐ thử việc không đạt yêu cầu theo đánh giá của công ty trong thời gian thử việc và công ty đã thông báo kết quả công việc làm thử không đạt trước ít nhất 3 ngày tính từ thời điểm HĐTV hết hạn.
 • NLĐ nghỉ việc trước khi thời hạn HĐ thử việc kết thúc.
 • Hết thời hạn hợp đồng thử việc mà NLĐ được ký kết HĐLĐ với NSDLĐ.

Trong thời gian thử việc, các bên có quyền chấm dứt HĐTV mà không phải báo trước cho bên còn lại và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Tuy nhiên, trong thời gian này, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra kể cả trường hợp va chạm giao thông gây thiệt hại cho công ty và khách hàng do lỗi của nhân viên thì nhân viên tự chịu trách nhiệm và bồi thường theo quy định.

ĐIỀU 9. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này như trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề khác có liên quan thì thực hiện theo Nội quy lao động của công ty, các quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hợp đồng này được lập bằng Tiếng Việt, tổng cộng 06 trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 06 và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2019.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG, đại diện có thẩm quyền của các bên đã ký kết Hợp đồng này vào ngày ghi tại phần đầu Hợp đồng.

Hợp đồng được lập tại trụ sở công ty Luật TNHH Nghiệp Thành.

 

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NSDLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên: LS.NGUYỄN NGỌC THUẬN

Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên:

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*