Tag "thời hạn thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động"

Back to homepage
Lao động

Thời hạn thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

HỎI: Sắp tới công ty tôi có chấm dứt HĐLĐ với một số nhân viên. Cho tôi hỏi công ty tôi phải thanh toán tiền lương và các khoản khác trong thời hạn bao lâu? Trả lời: Chào bạn, dựa