Quy định về giao đất, cho thuê đất

Quy định về giao đất, cho thuê đất

Quy định về giao đất, cho thuê đất

Vừa qua ngày 18 tháng 12 năm 2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. Trong nội dung văn bản mới có nhiều cập nhật, sửa đổi bổ sung mới về giao đất, cho thuê đất. Trong đó, có những quy định hoàn toàn chưa được đề cập trước đây.

Cụ thể, trong bài viết này Luật Nghiệp Thành sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc như sau:

  1. Quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý[1]:

Trong nhiều năm qua, các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý tại các khu đô thị hiện hữu, điểm dân cư nông thôn do chưa có cơ chế xử lý chặc chẽ của cơ quan quản lý nên thường để trống hoặc trở thành nơi chứa rác thải bừa bãi của dân cư làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Đối với những loại đất này chúng ta có thể hoàn toàn dùng chúng cho mục đích công cộng hoặc hợp thửa vào thửa đất liền kề của người sử dụng đất có nhu cầu mua lại theo giá thị trường, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Trước thực trạng trên, ngày 08 tháng 02 năm 2021 nội dung này sẽ được quản lý chặc chẽ hơn. Đây là một nội dung hoàn toàn mới chưa được đề cập trước đây.

Theo đó, có 05 tiêu chí để giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý như sau:

Một, thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý quỹ đất đã thu hồi, đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm;

Hai, Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa;

Ba, Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt;

Bốn, Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

Document

Năm, Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết.

Như vậy ta thấy, các quỹ đất được giao cho thuê thuộc là những quỹ đất đã thu hồi; đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý, có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích,… theo như quy định.

Đồng thời, khi giao, cho thuê đất, sẽ ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề. Ngoài ra còn có một số nguyên tắc giao đất, cho thuê đất khác được quy định cụ thể tại Nghị định 148/2020.

  1. Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất:

Một điểm mới nữa được bổ sung là trường hợp đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng thì trong trường hợp này từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện giao đất, cho thuê đất mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đất thầu dự án có sử dụng đất[2].

Ta biết, chính sách ưu đãi đầu tư là một trong những chính sách quan trọng trong việc thu hút đầu tư của Việt Nam trong nhiều năm qua nhằm tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi cho nhà đầu tư qua đó nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình thu hút vốn đầu tư để đẩy nhanh phát triển kinh tế cũng như thực hiện việc chuyển dịch tích cực về cơ cấu đầu tư giữa các ngành, vùng, miền.

Tại Việt Nam hiện có 4 hình thức thức ưu đãi đầu tư gồm[3]:

– Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.

– Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, bạn đọc cần lưu ý rằng, không phải mọi trường hợp đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đều được giao đất, cho thuê đất mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đất thầu dự án có sử dụng đất. Pháp luật quy định trừ các trường hợp sau đây:

– Một, chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án.

– Hai, sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ.

– Ba, sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Một số quy định mới về giao đất, cho thuê đất trong năm 2021”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Tú Anh.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 1.11 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

[2] Điều 1.11 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

[3] Điều 15 Luật đầu tư năm 2020.

Document
Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*