Tag "cho thuê đất"

Back to homepage
Nhà Đất

Quy định về giao đất, cho thuê đất

Quy định về giao đất, cho thuê đất Vừa qua ngày 18 tháng 12 năm 2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất