Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính đã có quyết định giảm mức thu về phí và lệ phí trong các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, du lịch lữ hành, trong hoạt động khai thác tài nguyên nước và chứng khoán. Với mục đích vực dậy kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch – một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn và cả thị trường chứng khoán cũng tồn tại nhiều bất ổn. Với mục đích tháo dỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội trong thời gian khó khăn vừa qua. Do vậy, trong năm 2020, một số lĩnh vực cụ thể sẽ được giảm mức thu phí từ 20-50%. Chính vì thế, Luật Nghiệp Thành sẽ tư vấn nội dung trên cho bạn đọc có mối quan tâm.

Lĩnh vực ngân hàng

Mức thu và nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập, hoạt động của ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng từ ngày 05/05/2020 sẽ giảm 50% mức thu lệ phí như đã quy định.[1]

Thứ nhất, đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng[2]

Mức phí theo quy định Mức phí sau khi giảm
Cấp lần đầu: 140.000.000 đồng/giấy phépCấp lần đầu: 70.000.000 đồng/giấy phép
Cấp đổi, bổ sung, gia hạn: 70.000.000 đồng/giấy phépCấp đổi, bổ sung, gia hạn: 35.000.000 đồng/giấy phép

Thứ hai, đối với lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng[3]

Mức phí theo quy định Mức phí sau khi giảm
Cấp lần đầu: 70.000.000 đồng/giấy phépCấp lần đầu: 35.000.000 đồng/giấy phép
Cấp đổi, bổ sung, gia hạn: 35.000.000 đồng/giấy phépCấp đổi, bổ sung, gia hạn: 17.500.000 đồng/giấy phép

Lĩnh vực xây dựng

Thứ nhất, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với tổ chức và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân, mức thu lệ phí sẽ được giảm 50% so với mức thu thông thường.[4]

Mức lệ phí theo quy định[5]Mức lệ phí sau khi giảm
– Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1.000.000 đồng/chứng chỉ

– Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ

– Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 500.000 đồng/chứng chỉ

– Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 150.000 đồng/chứng chỉ

Thứ hai, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và phí thẩm định thiết kế cơ sở cũng được giảm 50% so với mức phí trước đây.[6]

Dưới đây là biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở sau khi giảm 50%[7]

  1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)≤ 1525501002005001.0002.0005.000≥10.000
Tỷ lệ %
  1. Phí thẩm định thiết kế cơ sở(đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 25% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng như trên.

Thứ ba, đối với phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và phí thẩm định dự toán xây dựng cũng được giảm 50% so với mức phí quy định.[8]

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Theo đó, biểu mức thu phí quy định được ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC. Bạn đọc có thể tham khảo tại BIỂU MỨC THU PHÍ (1).

Lĩnh vực du lịch lữ hành

Mức thu phí cũng giảm 50% đối với phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và cả phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.[9]

Phí thẩm định cũng được giảm 50% so với mức thông thường. Cụ thể như sau:

+ Với cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.[10]

Mức phí theo quy định Mức phí sau khi giảm
Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phépCấp mới: 1.500.000 đồng/giấy phép
Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phépCấp đổi: 1.000.000 đồng/giấy phép
Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phépCấp lại:  750.000 đồng/giấy phép

+ Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại)

Mức phí theo quy định Mức phí sau khi giảm
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻHướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 325.000 đồng
Hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻHướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000 đồng/thẻ

Lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Cụ thể mức được giảm là mức phí trong thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước. Xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

Mức phí trên được giảm 20% so với mức phí đã được quy định. Bạn đọc có thể tham khảo mức phí đã được quy định tại BIỂU MỨC THU PHÍ (2)[11]

Bên cạnh đó, mức thu, nộp phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thủy văn cũng được giảm 30% sao với quy định. Bạn đọc có thể tham khảo mức phí quy định tại BIỂU MỨC THU PHÍ (3)[12]

Lĩnh vực chứng khoán

Mức phí và lệ phí được giảm 50% so với mức quy định.

Mức phí quy định được ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC, bạn đọc có thể tham khảo BIỂU MỨC THU PHÍ (4)

Ngoài ra, đối với 02 khoản phí dưới đây vẫn giữ nguyên mức đã quy định. Cụ thể là phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Và phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Lưu ý: Quy định về giảm phí và các lệ phí đều có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Riêng đối với lĩnh vực chứng khoán sẽ bắt đầu từ ngày 07/5/2020.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, mức nộp phí sẽ không thay đổi so với mức đã quy định trước đây.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 1 Thông tư 33/2020/TT-BTC

[2] Mục 1.a Điều 4.1 Thông tư 150/2016

[3] Mục 1.b Điều 4.1 Thông tư 150/2016

[4] Điều 1 Thông tư 34/2020/TT-BTC

[5] Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC

[6] Điều 2 Thông tư 34/2020/TT-BTC

[7] Ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC

[8] Điều 3 Thông tư 34/2020/TT-BTC

[9] Điều 1 Thông tư 35/2020/TT-BTC

[10] Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC

[11] Ban hành kèm theo Thông tư 270/2016/TT-BTC

[12] Ban hành kèm theo Thông tư  197/2016/TT-BTC

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*