Tag "giảm phí và lệ phí"

Back to homepage
Thuế

Đến hết năm 2020 tiếp tục giảm các loại phí và lệ phí

Đến hết năm 2020 tiếp tục giảm các loại phí và lệ phí Sau đại dịch Covid-19, trước nhiều khó khăn trong thời gian mà dịch bệnh đã mang lại. Bộ Tài chính đã ban hành các các chính sách

Doanh nghiệp

Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Năm 2020 giảm phí và lệ phí trong nhiều lĩnh vực Bộ Tài chính đã có quyết định giảm mức thu về phí và lệ phí trong các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, du lịch lữ hành, trong hoạt