Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh

Tình huống: Tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Công ty tôi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ tháng 10/2021. Tôi đã thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và được tạm ngừng trong thời hạn từ tháng 10/2021 – 9/2022. Nay tôi muốn cho công ty của tôi hoạt động trở lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng trên thì tôi có cần phải làm thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư không?

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho Luật Nghiệp Thành, chúng tôi có thể giải đáp như sau:

Đối với trường hợp của bạn, việc công ty bạn đã tạm ngừng kinh doanh tuy nhiên chưa hết thời hạn được tạm ngừng kinh doanh, bạn muốn cho công ty hoạt động trở lại thì bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn[1].

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị[2]:

– Biên bản họp của Hội đồng Thành viên

– Quyết định của HĐTV

– Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo (Mẫu thông tiếp tục kinh doanh truoc thoi han – Mẫu số 19 Phụ lục II Thông tư 01/2021/TT-BKHDT)

– Giấy ủy quyền (nếu bạn không trực tiếp nộp hồ sơ và thực hiện ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ)

Document

Thủ tục thực hiện[3]:

Bạn nộp 1 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký Kinh doanh qua 3 hình thức:

– Nộp trực tiếp

– Qua đường bưu điện

– Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thực hiện nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ bạn sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được kết quả là Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Lưu ý: bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn chậm nhất 03 ngày kể từ ngày công ty bạn tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại.

Nếu bạn không thực hiện thủ tục thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn, công ty của bạn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng[4].

 

Bài viết bạn có thể tham khảo: Tạm ngừng kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tiến Thành

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

 

[1] Điều 206.1 Luật Doanh nghiệp 2020

[2] Điều 66.2 Nghi định 01/2021/NĐ-CP

[3] Điều 66.3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

[4] Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Document
Categories: Doanh nghiệp

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*