Tag "tiếp tục kinh doanh trước thời hạn"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh Tình huống: Tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Công ty tôi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ tháng 10/2021.