Tag "tạm ngừng kinh doanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh

Doanh nghiệp hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm dừng kinh doanh Tình huống: Tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Công ty tôi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ tháng 10/2021.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh liên tiếp vô thời hạn

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh liên tiếp vô thời hạn Đây là quy định mới về tạm ngừng kinh doanh mà các doanh nghiệp nên quan tâm, đặc biệt khi đã tạm ngừng hai lần liên tiếp mà

Doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường trong nước và thế giới liên tục biến động, nhất là giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng doanh