Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Năm 2021 là năm nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19. Trước tình hình này, Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động góp phần vực dậy nền kinh tế. Trong đó có Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được ban hành ngày 28/01/2021 quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống còn 8% trong năm 2022. Thông qua bài viết sau đây Luật Nghiệp Thành sẽ hướng dẫn quý độc giả cách lập hóa đơn GTGT khi đã được giảm thuế.

1.Giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị định 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định. Chi tiết như sau[1]:

* Phải lập hóa đơn riêng:

– Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không lập riêng sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng.

* Trường hợp đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì:

Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

* Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm mà đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì:

Document

Cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

– Cơ sở kinh doanh được giảm thuế thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo “Mẫu số 01 Giảm thuế giá trị gia tăng” theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng “Tờ khai thuế giá trị gia tăng”.

2.Cách lập hóa đơn giảm thuế khi xuất hóa đơn[2]

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tại dòng thuế suất giá trị gia tăng ghi: 8%

– Hai cột Tiền thuế giá trị gia tăng và Tổng tiền người mua phải thanh toán thì tiến hành tính và ghi theo thuế suất 8% ở trên.

Đối với Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng:

– Tại cột Thành tiền: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

– Tại dòng Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: Tính và ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu. Đồng thời, ghi chú: “Đã giảm … (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.

3.Cách khai giảm thuế GTGT tại khâu nhập khẩu

Chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Do đó, khi mở tờ khai hải quan nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng Cục Hải quan như sau[3]:

– Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

– Việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng với tờ khai Hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (tương ứng chỉ tiêu Ngày đăng ký trên mặt Tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai nhỏ hơn 0h00’ ngày 01/02/2022), không được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 8%. Tức trường hợp này không áp dụng khai báo mã VB195.

Bạn đọc tham khảo: Thuế của hộ kinh doanh

Bạn đọc tham khảo: Chính sách miễn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp do dịch Covid – 19

Trên đây là toàn bộ bài viết về “Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Bùi Thị Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP

[2] Điều 1.3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP

[3] Công văn 370/TCHQ-TXNK

Document
Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*