Tag "Giảm thuế VAT"

Back to homepage
Thuế

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 Trong bối cảnh sau đại dịch Covid 19 nền kinh tế đã có những khó khăn nhất định. Nhằm tiếp tục hỗ trợ chương trình phục

Thuế

Từ ngày 01.7.2023, tiếp tục giảm thuế GTGT còn 8%

Từ ngày 01.7.2023, tiếp tục giảm thuế GTGT còn 8% Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế GTGT) là chiến lược mà Chính phủ áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, hướng tới

Thuế

Giảm thuế GTGT còn 8%

Giảm thuế GTGT còn 8% Vào gần cuối năm 2021, Nhà nước quyết định bổ sung chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là GTGT) cho các doanh nghiệp với mức ưu đãi giảm 30% và

Thuế

Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế suất theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Năm 2021 là năm nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19. Trước tình hình này, Nhà nước ban hành