Archive

Back to homepage
Doanh nghiệp

Xử phạt kinh doanh phân bón giả

Xử phạt kinh doanh phân bón giả   Hiện nay, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón.[1] Phân bón là yếu tố quyết định năng suất cây trồng, rất quan trọng đối với nền sản

Doanh nghiệp

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Hầu hết các bạn sinh viên Luật khi ra trường đi làm hoặc đang đi thực tập, thử việc tại các

Lao động

Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ

Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ 1) Khi doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHYT cho nhân viên mà quên đóng; cố tình trốn tránh trách nhiệm; không đóng hoặc đóng không đầy đủ

Lao động

Quy trình khởi kiện vụ án lao động

Quy trình khởi kiện vụ án lao động Nếu như trước đây, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động do Nhà nước quy định điều chỉnh, thì nay các quyền và nghĩa vụ của

Cộng Đồng

Mẫu Đơn khởi kiện

Mẫu Đơn khởi kiện   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………… Người khởi

Lao động

Cách tra cứu giá trị sử dụng và thời hạn của thẻ BHYT

Cách tra cứu giá trị sử dụng, thời hạn của thẻ BHYT Tình huống: Chị Nguyễn Ngọc A chia sẻ: “Hôm thứ hai tuần trước, khi tôi đang ngồi chờ để được gọi tên vào khám tại phòng số 2

Lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động Trong quan hệ lao động, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) không tránh khỏi những bất đồng khó có thể thỏa thuận được. Khi NLĐ nhận

Cá Nhân

Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỎA THUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG Hôm nay, ngày……tháng……năm

Lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động CÔNG TY [TÊN CÔNG TY] Số: [*]/QĐ/[*] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh/thành phố [*],

Lao động

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh/Thành phố [*], ngày…tháng…năm… THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC