Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh/Thành phố [*], ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh/Thành phố [*].

Tên công ty: Công ty [Tên công ty]

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: [*]

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố [*] cấp.

Document

Ngày cấp: [*] tháng [*] năm [*]

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà [*]

Chức vụ: [Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty]

Xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty [Tên Công ty] bằng thư này xin trình bày sự việc sau và mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Quý Cơ quan:

Vì lý do [Thay đổi cơ cấu/Thay đổi công nghệ/Lý do kinh tế] của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế biến động hiện nay, Công ty đã quyết định [*]

Kèm theo Thông báo này là Quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty về nội dung trên để Quý Cơ quan tham khảo.

Việc [Thay đổi cơ cấu/Thay đổi công nghệ/Lý do kinh tế] nói trên của Công ty đã dẫn đến việc Công ty phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với [số lượng viết bằng chữ] người lao động đang làm việc tại Công ty. Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động của Việt Nam, cụ thể là Điều 42 của Bộ luật Lao động 2019, Công ty chúng tôi đã tổ chức đào tạo lại những người lao động làm việc cho Công ty và tổ chức kỳ kiểm tra để sắp xếp, bố trí các công việc mới phù hợp cho người lao động theo bản giải trình mà Công ty chúng tôi đã nộp cho Quý Cơ quan vào ngày [*], tháng [*], năm [*].

Mặc dù vậy, những người lao động này sau khi tham gia đào tạo vẫn không đáp ứng được các điều kiện để đảm nhận công việc mới theo yêu cầu của Công ty. Do đó, Công ty quyết định cho những người lao động có tên dưới đây thôi việc:

– Ông/Bà [*] – [Chức vụ]

– Ông/Bà [*] – [Chức vụ]

– Ông/Bà [*] – [Chức vụ]

– Ông/Bà [*] – [Chức vụ]

Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ tất cả các quyền lợi, chế độ của người lao động thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kèm theo Thông báo này là Biên bản cuộc họp giữa [*] và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về việc nhất trí cho những người lao động được quy định trong văn bản này thôi việc, kính trình Quý cơ quan xem xét.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

    CỦA DOANH NGHIỆP

             [Chức vụ]

     (Ký tên và đóng dấu)

           [HỌ VÀ TÊN]

 

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Nguồn: Tổng hợp.

 

 

 

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*