Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày……tháng……năm …….., chúng tôi bao gồm các cá nhân có tên dưới đây:

  1. Bên A: Ông………….., sinh năm …………. mang Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân) số ……………………….do Công an Tỉnh/thành phố………………….cấp ngày ……tháng…..năm……….., có hộ khẩu thường trú tại……………………………………..; và
  2. Bên B: Bà ………….., sinh năm …………. mang Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân) số ……………………….do Công an Tỉnh/thành phố………………….cấp ngày ……tháng…..năm……….., có hộ khẩu thường trú tại……………………………………..

Chúng tôi dự định sẽ kết hôn với nhau theo quy định của pháp luật. Bằng thỏa thuận này, chúng tôi thỏa thuận về các vấn đề có liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng như dưới đây.

Điều 1: Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan

………………………………………………………………………………………………………

Document

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều 4: Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều 5: Nội dung khác có liên quan (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều 6: Quy định chung

  1. Những vấn đề không được các bên thỏa thuận tại đây sẽ thực hiện theo quy định khác của Luật hôn nhân và Gia đình hiện hành và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
  2. Các bên ký kết thỏa thuận này trên cơ sở tự nguyện và hoàn toàn không bị ai ép buộc. Các bên đã đọc lại và hiểu rõ những nội dung được quy định tại Thỏa thuận này và cam kết sẽ tuân thủ đúng Thỏa thuận này.
  3. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

 

BÊN A

(Ký và ghi đầy đủ họ tên)

 

 

HỌ VÀ TÊN

BÊN B

(Ký và ghi đầy đủ họ tên)

 

 

HỌ VÀ TÊN

Các bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về vấn đề Ký kết thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng tại Website tuvanluat.vn.

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Võ Thị Minh Thương.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

 

 

Document
Categories: Cá Nhân

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*