Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh

(Cập nhật ngày 06/04/2022)

Trẻ em có quyền được khai sinh, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định pháp luật. Đây là một trong những quyền cơ bản hàng đầu của trẻ em được thể hiện rõ qua giấy khai sinh. [1]

Giấy khai sinh (giấy khai sanh) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đầu tiên đối với mỗi cá nhân khi mới vừa sinh ra đăng ký khai sinh, chứng minh sự hiện diện, tồn tại của người này.Cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm khai sinh cho trẻ.

1. Người đi đăng ký cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:[1]

1.1. Giấy tờ phải nộp:

(i) Tờ khai đăng ký khai sinh[2] (Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh)

(ii) Giấy chứng sinh (bản chính) do các cơ sở y tế, bệnh viện nơi trẻ sinh ra cấp; Hoặc các giấy tờ khác như văn bản xác nhận của người làm chứng, giấy cam đoan về việc sinh;

Ngoài ra, người đăng ký cần bổ sung các giấy tương ứng với từng trường hợp đặc biệt sau:

(iii) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì cần thêm biên bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trẻ bị bỏ rơi;

(iv) Còn nếu trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì thêm văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện hỗ trợ kỹ thuật sinh sản cho việc mang thai hộ;

(v) Văn bản ủy quyền (khi được ủy quyền thực hiện việc đăng ký);

Document

(vi) Trong trường hợp cha, mẹ, hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì cần văn bản thỏa thuận của hai người về việc chọn quốc tịch cho con: Văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.[3]

1.2. Giấy tờ phải xuất trình[4]:

(i) CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;[5]

(ii) Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (để chứng minh đủ thẩm quyền đăng ký khai sinh);

(iii) Giấy chứng nhận kết hôn (đối với cha/mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn).

(iv)  Giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh; hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan xuất nhập cảnh và giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam: Văn bản xác nhận của CA có thẩm quyền (nếu là trẻ sinh ra ở nước ngoài về cư trú ở Việt Nam).

Lưu ý: Nếu gửi hồ sơ qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

2. Thủ tục đăng ký khai sinh[6]:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha/mẹ phải đăng ký khai sinh cho con. Nếu cha/mẹ không thể đăng ký cho con thì ông/bà, người thân thích khác hoặc các tổ chức đang nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm đăng ký.[7]

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ nêu trên, nếu thông tinh đầy đủ, hợp lệ thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

3. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc.

Sau 15 giờ từ thời điểm nộp hồ sơ nếu không được giải quyết thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải có văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

UBND cấp huyện nơi cha hoặc mẹ cư trú ( đối với trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài).

UBND cấp xã nơi cư trú của cha/mẹ (đối với các trường hợp còn lại).

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thủ tục đăng ký khai sinh”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lâm Bảo Nhi

Cập nhật, bổ sung ngày: 06/04/2022

Người bổ sung: Lê Kim Bảo Ngọc

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 16.1 Luật hộ tịch 2014

[2] Mẫu số 1 Thông tư 04/2020/TT-BTP

[3] Điều 7.2 Thông tư 04/2020/TT-BTP

[4] Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

[5] Điều 4.2 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

[6] Điều 16 Luật Hộ tích 2014

[7] Điều 15 Luật Hộ tịch 2014

Document
Categories: Cá Nhân

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*