Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ

Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ

Xét duyệt cấp tín dụng là hoạt động mà tổ chức tín dụng (“TCTD”) sẽ thực hiện phân tích, tiếp cận thông tin, thẩm định tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của Khách hàng. Vì việc cấp tín dụng là thỏa thuận của Khách hàng với TCTD nên nếu sau khi thẩm định mà Khách hàng đảm bảo yêu cầu thì sẽ được cấp tín dụng, ngược lại không đáp ứng yêu cầu thì sẽ bị từ chối cấp tín dụng. TCTD là tên gọi chung của các tổ chức kinh tế có hoạt động ngân hàng, ngoài ngân hàng thì các TCTD phi ngân hàng như công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân cũng được xem là TCTD.[1]

Cấp tín dụng ở đây được hiểu là khách hàng được sử dụng một khoản tiền. Hoặc sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc hoàn trả bằng các hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các hình thức khác sau khi được TCTD xét duyệt hồ sơ.[2]

Theo quy định hiện tại để được TCTD quyết định xét duyệt tín dụng, người yêu cầu (hay gọi là Khách hàng) phải cung cấp các tài liệu sau:[3]

1. Tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi;

2. Khả năng tài chính của người Khách hàng;

3. Mục đích sử dụng vốn hợp pháp;

4. Biện pháp bảo đảm tiền vay;

Document

Các tài liệu trên đều áp dụng đối với tất cả Khách hàng có yêu cầu cấp tín dụng đối với tất cả mức giá trị.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2024, đối với các khoản cấp tín dụng giá trị nhỏ thì các tài liệu cần cung cấp cho TCTD chỉ cần tối thiểu có thông tin về:

1. Mục đích sử dụng vốn hợp pháp

2. Khả năng tài chính của Khách hàng

Mà cụ thể, các khoản cấp tín dụng giá trị nhỏ là:

Như vậy, các khoản tín dụng thuộc trường hợp trên thì người yêu cầu thì không bắt buộc phải cung cấp thêm phương án sử dụng vốn khả thi, biện pháp bảo đảm tiền vay như trước đây.

Về phương án sử dụng vốn khả thi khi vay cho nhu cầu đời sống, tiêu dùng thì những khách hàng vay thường phải điền một biểu mẫu phương án sử dụng vốn do ngân hàng cung cấp. Trong đó, phải liệt kê cụ thể thông tin cá nhân, tình hình công việc, tình hình thu nhập, khoản nợ là các thông tin cơ bản để TCTD nắm tình trạng tài chính của khách hàng. Còn phương án sử dụng vốn thì cũng cần được liệt kê cụ thể về mục đích sử dụng vốn cụ thể là nhu cầu tiêu dùng và chi phí tiêu dùng như thế nào. Về biện pháp bảo đảm thì các ngân hàng bên cạnh yêu cầu phải có tài sản bảo đảm như bất động sản hoặc ô tô của khách hàng thông qua giấy tờ chứng minh quyền sở hữu thì các ngân hàng cũng có cung cấp hình thức cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm để đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng vay. Tuy nhiên, thời hạn cho vay thường ngắn hơn và số tiền vay thường không nhiều so với vay có tài sản bảo đảm.

Với quy định không còn yêu cầu bắt buộc phương án sử dụng vốn khả thi, biện pháp bảo đảm tiền vay sẽ góp phần tạo điều kiện cho người đi vay giá trị nhỏ (như vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống, qua thẻ,…) giảm quy trình thủ tục, hơn nữa cũng giúp tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng vay.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thay đổi về hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng giá trị nhỏ”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 4.38 Luật Tổ chức tín dụng 2024

[2] Điều 4.4 Luật Tổ chức tín dụng 2024

[3] Điều 94.1 Luật Tổ chức tín dụng 2010

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*