Tag "thương lượng tập thể"

Back to homepage
Lao động

Từ chối yêu cầu đối thoại, thương lượng tập thể của công đoàn

Từ chối yêu cầu đối thoại, thương lượng tập thể của công đoàn Hỏi: Tháng vừa rồi công đoàn công ty tôi có gửi văn bản đề nghị thương lượng tập thể để xây dựng Thỏa ước lao động tập