Archive

Back to homepage
Lao động

Làm việc nhưng không ký kết HĐLĐ

Công ty tôi có cho một số lao động thử việc trong vòng 2 tháng. Hết thời gian 2 tháng, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc cho công ty tôi đến nay đã 4 tháng. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này có tồn tại hợp đồng lao động hay không?

Lao động

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH

Công ty tôi dự định tuyển một số lao động thử việc trong vòng 2 tháng trước khi nhận chính thức. Vậy trong thời gian thử việc công ty tôi có cần đóng BHXH cho số lao động này hay không?

Lao động

Trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc

Một số nhân viên ở công ty tôi thỏa thuận không đóng BHXH. Cho tôi hỏi công ty tôi không đóng BHXH cho số nhân viên này được không?

Lao động

Kinh phí công đoàn

Công ty tôi hiện có khoảng 20 NLĐ đang làm việc. Tuy nhiên, công ty tôi lại không có tổ chức công đoàn thì có cần phải đóng kinh phí công đoàn hay không?

Lao động

Gia hạn HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách

Gia hạn HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách   Hỏi:   Công ty tôi có 2 nhân viên sắp hết hạn HĐLĐ nhưng vẫn đang trong nhiệm kỳ công đoàn. Vậy công ty tôi có được quyền

Lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chuyển làm công việc khác, sa thải đối với NLD là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chuyển làm công việc khác, sa thải đối với nlđ là cán bộ công đoàn không chuyên trách   Hỏi: Công ty tôi muốn sa thải một nhân viên do nhân viên này thường xuyên

Lao động

Từ chối yêu cầu đối thoại, thương lượng tập thể của công đoàn

Từ chối yêu cầu đối thoại, thương lượng tập thể của công đoàn Hỏi: Tháng vừa rồi công đoàn công ty tôi có gửi văn bản đề nghị thương lượng tập thể để xây dựng Thỏa ước lao động tập

Lao động

Phân biệt đối xử khi tuyển dụng lao động

Phân biệt đối xử khi tuyển dụng lao động   Hỏi: Sắp tới công ty tôi (hoạt động trong lĩnh vực tài chính) muốn tuyển thêm nhân viên làm việc. Để bảo mật thông tin, công ty tôi có được

Lao động

Sử dụng người lao động cao tuổi

Sử dụng NLĐ cao tuổi Hỏi: Công ty tôi muốn tuyển một số NLĐ cao tuổi để làm việc có được hay không? Pháp luật có quy định gì khi sử dụng NLĐ cao tuổi hay không? Trả lời: Chào

Lao động

HĐLĐ đối với NLĐ giúp việc gia đình

  Hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình Hỏi: Gia đình tôi dự định tuyển một người giúp việc để làm các công việc nội trợ, làm vườn. Cho tôi hỏi tôi có phải ký kết