MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phụ lục hợp đồng lao động (“PLHĐLĐ”) này được ký ngày 21 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH, địa chỉ 136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm có:

Thông tinBÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NSDLĐ)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NLĐ)

Tên chính thứcCÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH«Họ_và_tên»
Mã số DN/ số CCCD/CMND/ Hộ chiếu:41.02.2598/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp cấp ngày: 09/03/20XXNgày sinh: «Ngày_Sinh»

CMND số «CMNDCCCD»

Ngày cấp: «Ngày_cấp»

Nơi cấp: «Nơi_cấp»

Thông tin liên lạcĐiện thoại: 028 3941 3688Email«Email»

Điện thoại:«SĐT»

Địa chỉ136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM«Địa_chỉ»
Người đại diện – Chức vụLS.NGUYỄN NGỌC THUẬN – Giám đốc«Họ_và_tên»
Tài khoản ngân hàng115588X tại Ngân hàng ACB-TP.HCM

Căn cứ hợp đồng lao động số: Điền vào đây ký ngày: Điền vào đây, các phụ lục hợp đồng và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên đã ký kết như sau

ĐIỀU 1. Điều chỉnh khoản … điều …. của hợp đồng lao động như sau:

Document

(Ghi nội dung cần thay đổi/ bổ sung)

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1 Phụ lục hợp đồng lao động này có hiệu lực kể từ ngày Điền vào đây

 

2.2 Phụ lục hợp đồng lao động này là bộ phận của hợp đồng lao động số: Điền vào đây ký ngày: Điền vào đây, các điều khoản còn lại của HĐLĐ và các phụ lục HĐLĐ đã ký giữ nguyên thay đổi.

PLHĐLĐ này được làm thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi tranh chấp lao động./.

 

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NSDLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên: LS.NGUYỄN NGỌC THUẬN

Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên:

   

 

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*