Phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh nhà nghỉ

Phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh nhà nghỉ

Phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh nhà nghỉ

Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị mở một nhà nghỉ nhỏ (3 tầng) tại Quận 3, ngoài giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các thủ tục cần thiết tôi đã hoàn thành xong. Luật sư xin cho tôi hỏi, tôi có cần phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà nghỉ của mình hay không? Hay là chỉ cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy là được? Nếu có thì hồ sơ, thủ tục xin cấp phép ra sao?

Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bạn là mở nhà nghỉ nên cơ sở kinh doanh của bạn là danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.[1]

Nếu Trường hợp nhà nghỉ của bạn cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500m2 thì cơ sở của bạn cũng thuộc danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.[2]

Do đó, bạn phải thực hiện các công việc sau đây:

  1. Đáp ứng đủ các điều kiện như sau:[3]

– Có đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Những hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Document

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.[4]

Cụ thể hộ kinh doanh phải cử nhân viên là tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn PCCC chung của cơ sở. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC phải do người đứng đầu cơ sở lập và lưu giữ.[5]

  1. Phải được phê duyệt phương án PCCC và kiểm tra PCCC

* Tại điều kiện trên, bạn phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vì thế hồ sơ chuẩn bị như sau:[6]

– Phương án chữa cháy (Theo Mẫu PC 17) và nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

* Kiểm tra về PCCC[7]

Do thuộc diện quản lý về PCCC nên cơ sở của bạn sẽ bị kiểm tra đột xuất về PCCC.

Nội dung kiểm tra bao gồm sẽ Các điều kiện đã nêu tại mục (1).

Tùy vào cơ sở của bạn thuộc lĩnh vực, ngành nghề; diện tích hoặc khối tích cơ sở; chiều cao (tính theo số tầng); v.v.. mà sẽ có hồ sơ phương án chữa cháy, điều kiện an toàn về PCCC, cơ quan có thẩm quyền quản lý khác nhau. Do đó, để tham khảo cơ sở mình thuộc diện nào, bạn đọc tham khảo tại Phụ lục của “Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy” cũng như các biểu mẫu kèm theo.

Bạn có thể tham khảo nội dung về biên bản kiểm tra của một hộ kinh doanh dưới đây.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh nhà nghỉ”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Phụ lục I mục 7 Nghị định 136/2020

[2] Phụ lục IV mục 7 Nghị định 136/2020

[3] Điều 5 Nghị định 136/2020

[4] Tham khảo tại Điều 33 Nghị định 136/2020

[5] Điều 5.4, 5 Nghị định 136/2020

[6] Điều 19 Nghị định 136/2020

[7] Điều 16 Nghị định 136/2020

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*