Thay đổi công việc của người lao động

Thay đổi công việc của người lao động

HỎI:

Công ty tôi ký Hợp đồng với NLĐ, trong Hợp đồng có ghi rõ công việc người lao động (NLĐ) phải thực hiện, sau đó do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, Công ty đã điều động nhân viên sang làm một công việc khác. Công ty tôi làm vậy có vi phạm quy định hay không?

TRẢ LỜI:

Thay đổi công việc của NLĐ

Công việc NLĐ thực hiện phải theo đúng HĐLĐ với NSDLĐ hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. Ở trường hợp này, công ty bạn đã thống nhất nội dung công việc với NLĐ và có ghi rõ trong HĐLĐ, vì vậy việc chuyển NLĐ sang làm công việc khác với thỏa thuận trong HĐLĐ là vi phạm HĐLĐ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, người sử dụng lao động được phép chuyển người lao động sang làm công việc khác nhưng phải tuân thủ các điều kiện theo Điều 31 Bộ luật Lao Động 2012:

Document

Về lý do: Đó là những trường hợp bất khả kháng, công ty gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, Công ty được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ.

Về thời gian chuyển: Không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

♦ Về thời hạn báo trước: Công ty phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ về thời hạn làm tạm thời.

♦ Về công việc: NLĐ phải được bố trí công việc phù hợp với giới tính, sức khỏe của NLĐ.

♦ Về mức lương: Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong vòng 30 ngày làm việc, và sau đó tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu công ty khi điều chuyển nhân viên sang làm công việc khác, nhưng thỏa mãn các điều kiện trên thì Công ty không vi phạm HĐLĐ, ngược lại, công ty đã vi phạm HĐLĐ và có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. (Điều 1 Khoản 6 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động).

LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Luật sư Thuận

SĐT: 079 795 8000

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*