Giải quyết vụ việc dân sự liên quan người vắng mặt lâu ngày

Giải quyết vụ việc dân sự liên quan người vắng mặt lâu ngày

Trong thực tế bạn sẽ bắt gặp nhiều trường hợp một cá nhân nào đó bỗng nhiên vắng mặt tại nơi cư trú của họ trong một khoảng thời gian dài mà cả người thân trong gia đình cũng không biết là họ đang ở đâu. Việc vắng mặt lâu ngày như vậy  sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình và cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bởi lẽ nếu người này đang mượn tiền của bạn và tài sản của người này đang được người thân của họ nắm giữ. Bạn không thể yêu cầu người thân của họ giao tài sản đó cho bạn được. Mà chỉ có chủ của tài sản đó mới có quyền làm như vậy.

Giải quyết vụ việc dân sự liên quan người vắng mặt lâu ngày

Giải quyết vụ việc dân sự liên quan người vắng mặt lâu ngày

Lúc này bạn cần một quyết định của Tòa án về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với cá nhân này. Đồng thời với việc ban hành quyết định này Tòa án sẽ cử người đứng ra quản lý tài sản cho cá nhân vắng mặt này để người này thay mặt người vắng mặt thanh toán các khoản nợ đến hạn của người vắng mặt theo quyết định của Tòa án (Điều 65 Bộ luật dân sự 2015).

Bạn cần lưu ý việc yêu cầu Tòa án ra quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải biệt tích từ 6 tháng trở lên ( Điều 64 Bộ luật dân sự 2015).

Thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

Về cơ bản thủ tục yêu cầu Tòa án ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người  đó được thực hiện theo quy trình thủ tục tương tự như bài viết “Tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sựbạn có thể tham khảo[1].

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu 92-DS Nghị quyết 01/2017 HĐTP);
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ và người được yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắn mặt;
  • Các chứng cứ chứng minh cho Tòa án thấy rằng người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm đã biệt tích 6 tháng liền trở lên;
  • Các chứng từ chứng cứ về tình hình tài sản của người đó, việc quản lý tài sản hiện có của người đó cũng như danh sách người thân của người này.

Trong vòng một tháng kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng tải lên một trong các báo của trung ương trong ba số liên tiếp, phát sóng trên Đài phát thanh hoặc đài truyền hình của trung ương ba lần  trong ba ngày liên tiếp. Chi phí cho việc đăng, phát sóng sẽ do người người yêu cầu chịu[2].

Sau khi đăng, phát sóng quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Tòa án sẽ chỉ định người giám sát tài sản và thực hiện các nghĩa vụ dân sự đối với tài sản mà đáng lẽ người vắng mặt tại nơi cư trú phải thực hiện.

Trên đây là cách thức để yêu cầu Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn bài viết: Tổng hợp.

[1] Điều 381 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

[2] Điều 385 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!
Categories: Cá Nhân

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*