Tag "Giải quyết vụ việc dân sự"

Back to homepage
Cá Nhân

Giải quyết vụ việc dân sự liên quan người vắng mặt lâu ngày

Trong thực tế bạn sẽ bắt gặp nhiều trường hợp một cá nhân nào đó bỗng nhiên vắng mặt tại nơi cư trú của họ trong một khoảng thời gian dài mà cả người thân trong gia đình cũng không