Doanh nghiệp

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán Tình huống: Tôi muốn thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, vốn là 15 tỷ đồng với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH

Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề sản xuất con dấu

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề sản xuất con dấu Con dấu không còn xa lạ với hầu hết các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều thường có riêng cho mình một con dấu của doanh nghiệp để thuận tiện

Doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép phân phối bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép phân phối bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Câu hỏi: Tôi là nhà đầu tư người Nhật Bản đang có ý định đầu tư vào một công ty tại

Doanh nghiệp

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Tài khoản vốn đầu tư là loại tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở

Doanh nghiệp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài, quốc tịch Mỹ, muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để thực hiện đầu tư. Theo như tôi tìm hiểu, đầu tư

Doanh nghiệp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài, đang cư trú ở Singapore không ở VN, tôi đang bắt đầu lập kế hoạch đầu tư vốn góp vào một công ty

Doanh nghiệp

Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài, tôi vừa mới thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, là loại hình trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, tôi cũng

Doanh nghiệp

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp Đối với nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp, việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (ĐTTT)

Doanh nghiệp

Đang nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì có được rút hồ sơ không?

Đang nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì có được rút hồ sơ không? Tình huống: Tôi vừa nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành

Doanh nghiệp

Có phải ký lại hợp đồng mới khi thay đổi loại hình doanh nghiệp?

Có phải ký lại hợp đồng mới khi thay đổi loại hình doanh nghiệp? Tình huống: Công ty tôi trước đây là loại hình doanh nghiệp tư nhân, khi đó công ty tôi có ký hợp đồng cung cấp hàng