Nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN ủy quyền nộp thuế

Nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN ủy quyền nộp thuế

Nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN ủy quyền nộp thuế

Với nguồn thu nhập khủng của các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Netflix, Google, Youtube, v.v… nhưng các tổ chức này có một số đã đóng thuế một số vẫn chưa. Hiện nay pháp luật thuế đã quy định các nhà cung cấp này có thể đăng ký nộp thuế trực tiếp tại VN thay vì phải thông qua các các nhân, doanh nghiệp tại VN nộp thuế thay.

Vì đã có quy định về thực hiện đăng ký, khai thuế và nộp thuế trực tiếp nên các nhà cung cấp sẽ cần phải tuân thủ theo pháp luật VN thì mới có thể hoạt động tại VN. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đăng ký trực tiếp, vẫn có thể thực hiện ủy quyền cho các tổ chức, đại lý thuế thực hiện thay.

Vậy cụ thể, nếu muốn ủy quyền thì cần phải chú ý những gì? Luật Nghiệp Thành sẽ hướng dẫn bạn đọc nội dung trên.

Có thể ủy quyền các vấn đề gì?[1]

Đó là ủy quyền thực hiện các thủ tục về thuế là đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế. Nhưng để thực hiện việc ủy quyền này, đương nhiên là phải thông qua văn bản cụ thể là hợp đồng ủy quyền được ký kết bởi nhà cung cấp nước ngoài và tổ chức, đại lý thuế tại VN.

Cụ thể các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại bài viết “Đăng ký thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN”. Bạn đọc có thể tham khảo.

Document

Chú ý về thời hạn nếu từ trước đã thực hiện trực tiếp các thủ tục về thuế nhưng sau đó ủy quyền thì chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày hợp đồng ủy quyền có hiệu lực thì phải thông báo bên cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi này. Sẽ nộp Mẫu số 01-1/NCCNN và kèm các tài liệu có liên quan.[2]

Lưu ý về hợp đồng ủy quyền và các thủ tục về thuế

Tại hợp đồng nên nêu rõ phạm vi ủy quyền, trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện các công việc được ủy quyền. Bên cạnh đó, tại hợp đồng, ĐDPL của đại lý thuế phải ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Chú ý: Các văn bản và hồ sơ giao dịch đại lý thuế chỉ sẽ thực hiện trong phạm vi công việc là đăng ký, khai thuế và nộp thuế được ủy quyền nêu trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế như các bên đã ký kết.[3]

Tại tờ khai thuế cần ghi rõ và đầy đủ họ tên và chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế.

Trách nhiệm của các bên[4]

* Nhà cung cấp nước ngoài: Phải cung cấp đầy đủ các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và các thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng ủy quyền.

* Tổ chức, đại lý thuế được ủy quyền: Cần cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thuế như các tài liệu, chứng từ chứng minh tính chính xác của việc khai, nộp thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, được giảm (nếu có).

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN ủy quyền nộp thuế”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 79.1 Thông tư 80/2021/TT-BTC

[2] Điều 79.2 Thông tư 80/2021/TT-BTC

[3] Điều 79.1 và Điều 79.2.b Thông tư 80/2021/TT-BTC

[4] Điều 79.2.a và Điều 79.3 Thông tư 80/2021/TT-BTC

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*