Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI

Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI

Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI

(Cập nhật, bổ sung ngày 13/11/2023)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đăng ký tài khoản để cung cấp tài liệu và báo cáo định kỳ các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành, giám sát trong lĩnh vực đầu tư được hiệu quả. Ở chế độ báo cáo định kỳ này, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp và báo cáo định kỳ với những nội dung sau[1]:

– Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh;

– Thông tin về lao động;

– Nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường;

– Các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Khi thực hiện việc báo cáo, doanh nghiệp sẽ quan tâm đến hai loại sau:

 

 

 

 

 

 

Document

 

1. Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam[2]

Báo cáo định kỳ theo quý

Báo cáo định kỳ theo năm

Mẫu báo cáo

Mẫu AIII-1Mẫu AIII-2

Thời gian báo cáo

Trước ngày 10/4; 10/7; 10/9 và 10/01 năm kế tiếp của quý báo cáoTrước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo

Cơ quan nộp

– Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cao

Phương thức nộp

Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư[3].

*Doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo này theo phương thức trực tuyến trên Cổng điện tử. Vì thế, doanh nghiệp cần tạo tài khoản để thực hiện, trường hợp chưa có tài khoản thì doanh nghiệp sẽ thực hiện mở tài khoản với 3 bước sau:

Bước 1: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký tạo tài khoản (Mẫu phiếu đăng ký tạo tài khoản)

Bước 2: Gửi đến Cơ quan đăng ký đầu tư. Sau đó, thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập sẽ gửi về địa chỉ email mà doanh nghiệp đã cung cấp;

Bước 3: Sau khi được cung cấp tài khoản thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành báo cáo định kỳ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều hơn một dự án đầu tư thì tài khoản chuyển sang dự án đầu tiên, còn các dự án còn lại của doanh nghiệp phải cấp tài khoản riêng biệt để thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư[4]

 

Báo cáo định kỳ 06 tháng
đầu năm

Báo cáo định kỳ theo năm

MẫuBáo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư (Mẫu số 13)
Thời gian
báo cáo[5]
Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáoTrước ngày 10 tháng 02 sau năm báo cáo
Cơ quan nộp– Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Phương thức nộpNộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

* Doanh nghiệp cần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ cho cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; lập báo cáo không đúng thời hạn; hoặc không đầy đủ nội dung;… thì mức phạt sẽ chia theo hai trường hợp sau:[6]

– Đối với báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, mức phạt dao động từ 30 đến 50 triệu đồng;

– Đối với báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, mức phạt dao động từ 20 đến 30 triệu đồng;

– Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác như buộc bổ sung nội dung còn thiếu trong báo cáo; buộc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ;….

 

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề: “Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI

Nếu các bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người bổ sung: Quách Gia Hy

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 72.2.(a) Luật Đầu tư 2020

[2] Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

[3] Điều 104.1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

[4] Điều 100.8 Nghị định 29/2021/NĐ-CP

[5] Điều 100.11.(a) Nghị định 29//2021/NĐ-CP

[6] Điều 15 Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*