Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động?

Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động?

Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động?

Việc khám, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân đạo. Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài có quyền đề nghị khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì đây là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người nên các cơ sở khám bệnh muốn khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận cần phải xin giấy phép hoạt động.

Để được giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận phải đáp ứng các điều kiện sau[1]:

Thứ nhất, đáp ứng các yêu cầu để cấp giấy phép hoạt động[2]:

– Có quy mô phù hợp với hình thức khám chữa bệnh;

– Có địa điểm cố định đáp ứng về: an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ, bảo đảm đủ điện nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh;

– Có biển hiệu, sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn hành chính;

– Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký;

VD: Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận được tổ chức theo hình thức phòng khám y học cổ truyền thì phải có các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như: tủ thuốc; có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo thang, giấy gói thuốc; dụng cụ châm cứu, xoa bóp, dây ấn huyệt,…

Document

– Nhân sự: có đủ người hành nghề theo quy mô; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời gian, có phạm vi hành nghề phù hợp với hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh và có thời gian hành nghề ở phạm vi đó ít nhất là 36 tháng; người phụ trách bộ phận chuyên môn phải có giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và hành nghề toàn thời gian tại cơ sở đó,….

– Đáp ứng các điều kiện khác tương ứng với hình thức tổ chức của cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận;

VD: Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận được tổ chức theo hình thức là phòng khám đa khoa thì phải đáp ứng thêm một số điều kiện như: Có từ ba chuyên khoa trở lên trong đó ít nhất hai trong bốn khoa bao gồm khoa nội, ngoại, sản, nhi; có bộ phận lâm sàn; có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẩu, phòng lưu người bệnh,…

– Biển hiệu của cơ sở khám chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận.

Thứ hai, Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận phải viết cam kết về việc hoạt động khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận và không rút nguồn vốn đã được góp để thực hiện hoạt động này. Việc cam kết phải được ghi nhận trong quyết định về thành lập hoặc chuyển đổi loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận sẽ không phân chia các nguồn lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động cho các cá nhân, cổ đông hoặc thành viên góp vốn mà phần thu nhập của cơ sở khám chữa bệnh sẽ được dùng để đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị khám, chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh.

Ưu đãi với cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận [3]

Nhằm khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận ngày càng phát triển, mở rộng, nhà nước đã có những quy định ưu đãi cho cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận sau khi thành lập:

+ Cơ sở khám chữa bệnh được ưu đãi về tín dụng để đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

+ Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập không chia mà để lại đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh.[4]

Trên đây là nội dung tư vấn về “Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động?

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Ngân

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 88.3.(a), Điều 88.3.(c) Luật khám bệnh,chữa bệnh 2023

[2] Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP

[3] Điều 89 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

[4] Điều 4.3 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

Document
Categories: Y Tế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*