Tag "Giấy phép hoạt động bệnh viện"

Back to homepage
Y Tế

Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động?

Cơ sở khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận có cần xin giấy phép hoạt động? Việc khám, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân đạo. Tổ