Trách nhiệm bồi thường khi cháy chung cư

Trách nhiệm bồi thường khi cháy chung cư

Trách nhiệm bồi thường khi cháy chung cư được nhiều người quan tâm vì thời gian gần đây có một số trường hợp cháy chung cư gây hoang mang trong lòng người dân. Vì vậy, việc truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những dân cư sinh sống ở chung cư để nâng cao tinh thần trách nhiệm của những người có liên quan đối với tài sản chung. Để quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho cá nhân, tổ chức cụ thể, cần phải căn cứ vào nguồn gốc của vụ hỏa hoạn.

 

Các đối tượng thực hiện trách nhiệm bồi thường khác nhau như: doanh nghiệp bảo hiểm, người thi công xây dựng chung cư, nhà đầu tư, cá nhân. Trong trường hợp nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn là nguyên nhân bất khả kháng, nếu có sự xuất hiện của hợp đồng bảo hiểm thì bên chịu trách nhiệm bồi thường là công ty bảo hiểm. Để hiểu chi tiết hơn về trách nhiệm bồi thường của Công ty bảo hiểm, các trách nhiệm được phân loại theo đối tượng thiệt hại, cụ thể như sau:

Đối với thiệt hại về người, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, người mua bảo hiểm được nhận bảo hiểm từ Công ty trong hợp đồng bảo hiểm. Một người có quyền mua nhiều bảo hiểm và nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm thì được nhận bảo hiểm từ tất cả hợp đồng bảo hiểm riêng biệt đã tham gia. Tùy theo điều khoản của từng hợp đồng bảo hiểm, thân nhân của người mua bảo hiểm được nhận khoản tiền bảo hiểm khi xảy ra trường hợp người mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương.

Chung cư là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.[1] Vì vậy, chung cư là cơ sở phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của nó.Khi có vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư, đối với thiệt hại về tài sản là công trình kiến trúc, thiết bị máy móc của tòa nhà, Nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ phải trả tiền bảo hiểm phù hợp với số tiền tham gia bảo hiểm và giá trị của tòa nhà. [2]

Đối với tài sản thiệt hại là xe cộ được gửi giữ trong tòa nhà, nếu xe cộ có bảo hiểm vật chất xe thì khi xảy ra vụ hỏa hoạn, công ty bảo hiểm vật chất xe phải bồi thường cho chủ sở hữu theo khoản tiền trong hợp đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó, giữa chủ sở hữu và Công ty giữ, thu phí giữ xe hiện diện hợp đồng gửi giữ tài sản nên Công ty đó phải bồi thường cho chủ sở hữu khi bị thiệt hại. [3]

Đối với tài sản thiệt hại là tài sản trong tòa nhà, chủ nhà có quyền mua các loại bảo hiểm khác nhau trong các trường hợp hỏa hoạn, thiên tai. Khi đó, tài sản đó được bảo hiểm theo căn cứ thiệt hại thực tế và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm để chi trả.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Tuy nhiên, nếu chung cư vẫn đang nằm trong thời gian bảo hành dưới 60 tháng, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng thi công tòa nhà, cung ứng thiết bị phòng cháy chữa cháy thực hiện trách nhiệm bảo hành[4]. Hay doanh nghiệp bảo hiểm và người thi công phải liên đới bồi thường nếu chung cư còn trong thời gian bảo hành.

Trong trường hợp nguyên nhân vụ cháy do hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động hoặc hoạt động không tốt, không có tính năng phòng cháy, chữa cháy, thực hiện thi công xây dựng chung cư không theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, không đảm bảo những lối thoát hiểm khi cần thiết,… Nhà đầu tư là bên có lỗi vì đã không hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Vì vậy,trách nhiệm bồi thường thuộc về nhà đầu tư theo nguyên tắc bên có lỗi phải bồi thường[5].

Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm bản nội quy Quản lý và sử dụng nhà chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra[6]. Khi đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vì hành vi vi phạm của chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ bên cạnh căn hộ của bạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về chủ sở hữu, người sử dụng đó. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống phòng cháy chữa cháy không đủ khả năng hoạt động tốt thì nhà đầu tư cũng có một phần lỗi. Do đó, nhà đầu tư cùng chủ sở hữu, sử dụng căn hộ liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về trách nhiệm bồi thường khi cháy chung cư.

Xem thêm bài viết tại đây.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn: Tổng hợp

[1]Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

[2]Điều 17.2.c Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, SĐBS 2010.

[3]Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015.

[4]Điều 85.3 Luật Nhà ở 2014

[5]Bộ luật Dân sự 2015

[6]Điều 8.1 Phụ lục số 02Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD.

 

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Cộng Đồng

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*