Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Tình huống: Tôi muốn thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, vốn là 15 tỷ đồng với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 2TV. Luật sư cho tôi hỏi thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán là gì?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật Nghiệp Thành. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và yêu cầu của bạn, dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra những ý kiến pháp lý sau:

Tư vấn đầu tư chứng khoán là gì?

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả, báo cáo phân tích và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán[1]

Với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Về vốn: bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ[2];

– Về thành viên góp vốn:

Nếu là cá nhân thì không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nếu là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép, báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác;

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

– Điều kiện về cơ cấu thành viên góp vốn: tối thiểu 02 thành viên góp vốn là tổ chức; Tổng tỷ lệ vốn góp của tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ;

– Về cơ sở vật chất: có trụ sở làm việc; có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Về nhân sự: Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật.

– Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định.

Khi đáp ứng về điều kiện thành lập công ty chứng khoán, doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị đầy đủ, hợp lệ hồ sơ xin thành lập công ty tư vấn đầu tư.

Hồ sơ xin thành lập công ty tư vấn đầu tư[3] với loại hình TNHH 2TV

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán (theo mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP);

2. Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của thành viên dự kiến góp vốn;

3. Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất (theo Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP);

4. Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân (theo Mẫu số 66, Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP) kèm lý lịch tư pháp của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ;

5. Danh sách thành viên góp vốn (theo Mẫu số 68 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP) kèm hồ sơ:

Cá nhân: bản thông tin cá nhân (theo mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP); lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ của thành viên là cá nhân góp trên 5% vốn điều lệ;

Tổ chức: GCN ĐKDN/tài liệu tương đương; Điều lệ công ty; quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền; bản thông tin cá nhân của người đại diện theo ủy quyền (theo mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 155/2020/NĐ-CP); báo cáo tài chính 02 năm liền trước năm đề nghị cấp phép đã được kiểm toán của tổ chức tham gia góp vốn. Tổ chức góp vốn là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán; văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại, của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm về việc góp vốn thành lập (nếu có);

– Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về việc đáp ứng quy định điều kiện về thành viên góp vốn

6. Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;

7. Dự thảo Điều lệ công ty

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu ý Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán chỉ là Giấy phép con, doanh nghiệp vẫn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp GCN ĐKDN, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục như một công ty thành lập bình thường: treo bảng hiệu, khắc con dấu, đăng ký tài khoản ngân hàng, thủ tục khai thuế ban đầu….

 

Trên đây là câu trả lời về “Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán” mà Luật Nghiệp Thành gửi đến bạn.

Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy cùng chúng tôi lan tỏa tri thức này đến với cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng, quan tâm sử dụng dịch vụ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

[1] Điều 74 Luật Chứng khoán 2019

[2] Điều 175.1.(d) Nghị định 155/2020/NĐ-CP

[3] Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*